Hopp til innhold

– Hvis Hurtigruten trekker seg vil det være et svik med stor S

Rederiet Hurtigruten AS vurderer å trekke seg fra anbudskamp om ruta mellom Kirkenes og Bergen. Det liker «Hurtigrutens venner» svært dårlig.

MS Midnatsol i Bergen

Hurtigruten har rundt 2500 ansatte og en omsetning på rundt 4,4 milliarder kroner i 2016. Omtrent 10 prosent av omsetningen kommer fra avtalen med staten.

Foto: Atle Markeng / NRK

– De har et ansvar for å holde en gammel, norsk tradisjon i hevd. Jeg vil miste litt respekt for dem som driver selskapet dersom de ikke vil være med å fighte, sier John Arntsen, som startet «Hurtigrutens venner», Facebook-gruppen som i dag har 14.000 medlemmer.

Samferdselsdepartementet vedtok nylig å dele opp anbudet på kystruta med sine 34 anløp langs norskekysten i tre deler, for å åpne for mer konkurranse mellom rederiene. Det vil si at rederier med færre båter kan vinne et anbud på én av tre pakker.

– Håper på taktikk

Nå vurderer Hurtigruten AS om de i det hele tatt skal delta i anbudskonkurransen. Rederiet vurderer nå å seile uten avtale med staten fra 2021, skriver Klassekampen i dag.

– Hvis Hurtigruten furter og synes at anbudskriteriene er for dårlige, synes jeg det er feigt og dårlig. Hurtigruten går jo bra, sier Arntsen.

Omtrent 10 prosent av selskapets omsetning kommer fra avtalen med staten. Med avtalen følger det forpliktelser til transport av lokale passasjerer og gods, samt krav om at skipene skal innom samtlige 34 anløpssteder.

– Jeg håper og tror at det er litt taktikk inne i bildet. Et spill for å komme i posisjon. Hurtigruten er livsnerven for norskekysten og har vært det i langt over 100 år, sier Arntsen.

John Arntsen, Hurtigrutas venner

John Arntsen i «Hurtigrutens venner».

Foto: Privat

Satser på helårsturisme

Og nettopp taktikk kan være en årsak til Hurtigrutens utspill, sier professor Arvid Viken ved UiT–Norges arktiske universitet.

– Her er det snakk om spill. Men, det er viktig å huske på at Hurtigruten i dag er et turistforetak som har sine aller største inntekter fra en godt forankret turisme. Selskapet er ikke avhengig av kontrakten med staten.

Reiselivsprofessoren sier til NRK at Hurtigrutens markedsapparat har jobbet godt med å få til helårsturisme utenfor kysttrafikkruta.

– Stor symbolverdi

Arvid Viken

Professor ved UiT, Arvid Viken.

Foto: Privat

– For Hurtigruten vil det nok kunne være en stor fordel å kunne sløyfe en del anløpssteder.

Professoren tror ikke Hurtigruten vil tape på å trekke seg fra anbudsrunden.

– Hurtigruten er et dynamisk selskap og har endret anløp mange ganger i løpet av sin historie. For Kjøllefjord, Mehamn og Øksfjord i Finnmark, samt Risøyhamn i Nordland, vil det jo kanskje være kritisk for havnene hvis Hurtigruten dropper anløp.

– Noe av det med Hurtigruten er symbolet på at vi er en kyst som henger sammen. Rent praktisk vet jeg ikke hvor mye det betyr, men symbolverdien skal man ikke kimse av.

– Et svik med stor S

Og symbolverdien er stor skal vi tro Arntsen i «Hurtigrutens Venner».

– At de snakker om å ikke anløpe de 34 havnene vil være et svik med stor S. Da er ikke lenger Hurtigruten Hurtigruten.

Arntsen mener ei kystrute uten Hurtigruten vil rive opp folkesjela.

– Det ville være en skam. Det er ikke sikkert alle i «Hurtigrutens Venner» er enig med meg, men jeg vet at svært mange er det.

– Altfor tidlig å konkludere

Rune Thomas Ege

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Foto: Hurtigruten

Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten sier at de er veldig klar over engasjementet som er knyttet til Hurtigruten og til kystruten.

Han understreker at de fortsatt jobber med detaljene i anbudet, og det er altfor tidlig å konkludere med hva selskapet lander på.

– Men vi må også forberede oss på de mange ulike alternativene. Ett er at vi vinner anbudet, og fortsetter å gi kysten den kvaliteten på tjenestene vi har gitt siden 1893. Ett annet er at vi ikke søker. Ett tredje at vi ikke vinner anbudet. Skulle det siste skje, vil det ikke være mulig å anløpe alle havnene. Da vil vi ikke få lov til å ta med oss lokalpassasjerer. Da vil vi ikke få lov til å gi kystfolket den tjenesten vi har gitt i 125 år.

– Det vi kan love, er at Hurtigruten skal satse knallhardt på norskekysten – med eller uten avtale. Men det er helt klart at en kystrute uten Hurtigruten, vil være noe helt annet enn i dag.

Ege sier at engasjementet rundt kystruten er en viktig inspirasjon og drivkraft for Hurtigruten.

– Vi snakker med hurtigrutevenner, samarbeidspartnere og engasjerte fra lokalbefolkningen hver eneste dag. Norskekysten er en del av Hurtigrutens DNA. Slik har det vært i 125 år, og slik vil det også være fremover.