Hopp til innhold

Regjeringen vil dele kystruten opp i tre: – Mellom fem og ti rederier er interessert

Fra 2021 kan Hurtigrutens 11 ruter mellom Bergen og Kirkenes bli delt mellom tre rederier. – Målet er å fjerne all tvil om at konkurransen på ruta er reell, sier samferdselsministeren.

Sørgående hurtigrute MS Polarlys med kurs for Sortland, Andøya i bakgrunnen.

RIKSVEI NUMMER EN: Siden sent på 1800-tallet har Hurtigruten betjent kysten vår. Riksvei nummer 1 ble den kalt, og det skapte stor furore langs kysten da det i 1974 var snakk om å legge ned tilbudet. Her sørgående hurtigrute MS Polarlys med Andøya i bakgrunnen.

Foto: Trond Gansmoe Johnsen

Fristen for å levere tilbud er satt til 3. januar 2018, og departementet legger opp til å inngå kontrakt så tidlig som mulig neste år.

– Mellom fem og ti rederier har meldt sin interesse for konkurransen. Vi ser for oss at vi allerede på nyåret kan være i posisjon til å forhandle med en eller flere aktører om den nye kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Vi håper å ha inngått en kontrakt før påske, sier ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Fredrik Arnesen.

I dag er det selskapet Hurtigruten ASA som med sine 11 skip står for skipsruten langs norskekysten fra Bergen til Kirkenes – med gods, post og passasjerer.

Men ESA har beskyldt den norske stat for å gi ulovlig statsstøtte til Hurtigruten, og det er bakgrunnen for at regjeringen endrer anbudet til tre kontrakter i stedet for en.

Vil sikre ESAs støtte

– Vi ønsker å fjerne all tvil om at konkurransen på denne ruta er reell. ESA har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse. Det er lite sannsynlig at vi blir beskyldt for å utbetale ulovlig statsstøtte med dette konseptet, sier Solvik Olsen.

Dersom Hurtigruten får konkurranse skal alle rederiene fortsatt seile innom alle de 34 havnene Hurtigruten seiler innom i dag, med samme frekvens som tidligere.

– Det er fullt mulig at ett enkelt selskap ender med alle tre kontraktene, understreker Solvik-Olsen.

Tilbydere kan levere anbud på tre ulike pakker:

  • Pakke 1: 3 ruter.
  • Pakke 2: 4 ruter.
  • Pakke 3: 4 ruter.

Det betyr i praksis at det fra 2021 kan være tre forskjellige rederier som seiler den tradisjonsrike ruten mellom Bergen og Kirkenes.

– Ved å dele opp kystruten i tre pakker, kan hver tilbyder ha færre skip. Å skaffe 11 skip på tre år vil være utfordrende. Færre skip er det mulig å få spesifisert og bygd, sier ekspedisjonssjef Fredrik Arnesen.

Øker kontraktsperioden

Ifølge Arnesen har samtlige aktører vært opptatt av kontraktsperiodens lengde.

– Det alle interessentene har spurt om er lengden på kontraktsperioden. I dag er den åtte år. Vi øker perioden tilo ti år med muligheter for opsjon på ett år ekstra, sa Arnesen på pressekonferansen i dag.

Anbudet åpner altså for at et rederi med tre båter kan vinne en del av anbudet. Men det er også slik at en og samme tilbyder kan vinne samtlige «pakker».

Hurtigruta Trollfjord til kai i Svolvær.

Hvert år reiser om lag 300.000 passasjerer med hurtigruten. I dag har Hurtigruten ASA en avtale på strekningen Bergen-Kirkenes som løper ut 31. desember 2019 med mulighet for ett års forlengelse.

Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

– Oppdragsgiver vil tildele kontrakt til én, to eller tre leverandører på grunnlag av laveste tilbudt pris. Hver pakke vil bli evaluert på selvstendig grunnlag.

Men hva skjer dersom det bare kommer inn et tilbud?

– Dersom vi bare skulle ha med en aktør, bør staten Norge notifisere kontrakten vi har tenkt å inngå med ESA. Det vil innebære at ESA må ha dialog med norske myndigheter før vi kan inngå kontrakt, sier Arnesen.

  • Les mer i faktaboks.

Frist i 2018

I dag har Hurtigruten ASA en avtale på strekningen Bergen-Kirkenes som løper ut 31. desember 2019 med mulighet for ett års forlengelse.

Den nye kontrakten starter senest 1. januar 2021 og varer til 31. desember 2030, også denne med mulighet for ett års forlengelse.

Videre heter det at leverandører som blir tildelt kontrakt må sikre et «tilfredsstillende sjøtransporttilbud for distansereisende på strekningen Bergen-Kirkenes tur-retur og for transport av gods på strekningen Tromsø-Kirkenes tur-retur».

Dokumentene knyttet til konkurransen publiseres først fredag klokken 12, og ytterligere detaljer vedrørende krav til skip og lignende er derfor foreløpig ikke kjent.

Ordfører skeptisk

Et av anløpsstedene er Havøysund, en av de minste havnene på ruta. Ordfører Gudleif Kristiansen (Sp) i Måsøy kommune er i utgangspunktet skeptisk.

Gudleif Kristiansen

Ordfører Gudleif Kristiansen (Sp) i Måsøy kommune.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Skal det være tre forskjellige rederi som skal drifte dette om hverandre – så lurer jeg på hvem som skal få hovedansvaret for koordinering av gods og passasjertrafikk. Dette blir veldig oppstykket, sier han.

Han mener det er fint at man opprettholder krav til daglige anløp ved alle 34 havner, men frykter at regulariteten kan gå ned fordi ansvaret blir mer fragmentert.

– Er ikke dette nødvendig for å få reell konkurranse?

– Det er klart at konkurranse kan bety en rimeligere pris. Men jeg er likevel skeptisk til effekten og bekymret for at staten vil gå inn med mindre tilskudd. Som da igjen gir økt pris.

Vil gi en reell konkurranse

Transportforsker Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen på Nord universitet har tidligere pekt på Torghatten, Fjord1 og Norled som tre mulige utfordrere.

Han er ikke overrasket over dagens nyhet.

Gisle Solvoll

Transportforsker Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen på Nord universitet.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det er en ulempe for Hurtigruten ASA, men det blir lettere for andre å vinne anbudet siden man ikke trenger å stille med 11 båter. Det vil bli en reell konkurranse som vi ikke har hatt tidligere.

At hver pakke blir evaluert på selvstendig grunnlag er gunstig for nye aktører som skal inn – men altså mindre gunstig for selskapet Hurtigruten, som vil få tøffere konkurranse.

– De risikerer å tape en eller to pakker, og sitter da igjen med en mindre del enn de har i dag. Hurtigruten kan heller ikke legge inn et anbud på hele pakken.