– Banebrytende løfte fra norsk bransje

Norske mat- og fôrselskaper signerer bindende regnskogsløfte. – Unikt i verdenssammenheng, sier regnskogsekspert.

Soya-høsting i Brasil

Her foregår soya-høsting i Brasil. Nå har en hel bransje inngått avtale om at produktene deres som inneholder soya skal være produsert på en bærekraftig måte.

Foto: YASUYOSHI CHIBA / Afp

I dag signerte flere parter «The Norwegian Commitments on Sustainable Soy and Forests» - en bindende erklæring for å sikre at all soya i norsk kraftfôr er bærekraftig og avskogingsfri.

– Det enestående og banebrytende at alle selskaper i en hel bransje stiller seg bak en erklæring. Faktisk er det svært uvanlig å si at 100 prosent av produktene er avskogningsfrie og bærekraftige, forteller direktør i Denofa, Bjarne Rask Thomsen.

Også andre næringer har uttrykt at de er positive til erklæringen, og ser seg villige til å følge fôrbedriftenes fotspor.

– Vi er særlig glade for at oppdrettsnæringen, som bruker mest soya i Norge, også vil signere avtalen sammen med landbruket, skriver leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, på twitter.

Økning av planteråvarer i fiskefôr

I 1990 utgjorde planteråvarer rundt 10 prosent av fiskefôret. Ti år senere var andelen økt til 35 prosent, og i 2010 bikket den 50 prosent. De siste to årene har den ligget på nesten 70 prosent.

– Stadig mer av fiskefôret er basert på planteråvarer. Uten tilgang til vegetabilske råvarer kunne ikke fiskeoppdrettet her i landet øke så mye som den har gjort de siste årene. Årsaken er at tilgangen til marine råvarer er begrenset og stabil globalt, men det har nok også med kostnadseffektivitet å gjøre, har Nofima-forsker Trine Ytrestøyl tidligere uttalt til NTB.

fiskeoppdrett

Fôret oppdrettsfisken får inneholder mer og mer planteråvarer med årene. Men ifølge NHO støtter Fiskerinæringen erklæringen, og er opptatte av at soyaproteinene de bruker er bærekraftige. (Illustrasjonsbilde - selskapet har ikke direkte tilknytning til saken)

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Forbruket av fiskefôr var i fjor på like over 1,53 millioner tonn, ifølge Fiskeridirektoratets egne tall. Forbruket av korn- og planteråvarer i oppdrettsnæringen var da større enn den samlede norske avlingen av kornråvarer.

– Nedgangen i fiskebaserte råvarer i fôret har kommet raskt, sier seniorforsker Sissel Albrektsen i Nofima.

– Dette er en utvikling som vil fortsette i årene som kommer, mener hun.

– Vi vil ta mer ansvar

Bjarne Rask Thomsen

Direktør i Denofa, Bjarne Rask Thomsen, sier at signeringen betyr at norske matprodusenter kan være helt trygge på at fôr til husdyr som inneholder soya, er bærekraftig og ikke har medvirket til avskoging.

Foto: Olga Gorodilina

Erklæringen ble i dag overlevert klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Erklæringen reflekterer rollen signatørene mener ansvarlige selskaper kan og bør spille for å sikre bærekraftig utvikling i regnskogsregioner.

– Det er en stor forpliktelse, som vi kan være stolte av. Nå har vi nådd et høydepunkt, men vi vil gjerne ta mer ansvar videre, sier direktøren i Denofa.

– Vi vil jobbe for at kostnadene for avskogningsfrie produkter skal være lavere. Bedre lånemuligheter for en bonde som driver bærekraftig i Brasil kan for eksempel være avgjørende, sier Rask Thomsen videre.

Dyring av soya i Brasil

Her dyrkes soya i Brasil. Denofa vil arbeide videre for å gjøre det enklere for bøndene å drive bærekraftig, både i samarbeid med myndighetene i Brasil, men også et arbeid som ser på hva Norge kan gjøre for bøndene.

Foto: ALBERTO CESAR-GREENPEACE / Ap

Erklæringen er nå signert av Denofa, Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfõr og Fiskå Mølle AS, og skal være en del av signatørenes innkjøpsavtaler. Fiskerinæringen har uttrykt at de er positiv til avtalen, og at de også vil signere.

– Hvis fiskerinæringen signerer vil hele den norske fôrindustrien innen soya være avskogningsfri og bærekraftig, og det vil være helt fantastisk, sier Rask Thomsen.