Hopp til innhold

69.000 laks må nødslaktes i Lofoten

69.000 laks må nødslaktes ved oppdrettsanlegget i Mortsund i Lofoten etter at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA).

Oppdrettsanlegg

ILA er en virussykdom som angriper fisken og gir indre blødninger. Den vil kunne ramme de fleste organer og gjør at fisken blir blodfattig.

Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / VG

De siste prøvene fra oppdrettsanlegget til Lofoten Sjøprodukter AS som kom i går viste positivt utslag på ILA-virus.

Nå må en sjettedel av totalt 411.000 laks i anlegget slaktes eller destrueres. Resten skal overvåkes nøye.

– Vi følger nøye med på hvordan fisken blir slaktet, slik at vi ikke risikerer at smitten sprer seg til andre anlegg. Vi er også nøye med at fisken som blir slaktet er frisk og egnet som mat, sier distriktssjef Trond Kroken ved Mattilsynet i Lofoten.

Gir fisken indre blødninger

Det er seks merder på lokaliteten i Mortsund, men det er bare en av merdene som er angrepet og hvor laksen har utviklet sykdom.

ILA er en virussykdom som angriper fisken og gir indre blødninger. Den vil kunne ramme de fleste organer og gjør at fisken blir blodfattig. Til slutt vil fisken bli syk og dø, og den blir derfor forsøkt avlivet før sykdommen bryter ut.

ILA sprer seg enten via yngel eller i havet mellom anleggene.

Ikke farlig for mennesker

Selv om fisken er smittet av ILA, vil mye av den likevel gå til konsum.

– ILA er en fiskesykdom som ikke er farlig for folk. Selv om fisken er smittet er den ikke farlig å spise, sier Kroken.

– Men fisken som har utviklet sykdom er ikke egnet til mat. Den blir sortert ut og destruert, fortsetter han.

Oppdaget økt dødelighet

Lofoten Sjøprodukter AS fikk det endelig svaret om ILA smitte mandag kveld.

– Vi har hele tiden siden vi oppdaget økt dødelighet tatt forholdsregler som om det var ILA. Det dreier seg om ILA-smitte i en av merdene, og den fisken må tas ut. Den resterende fisken trenger vi ikke å ta ut, og dermed taper vi kun verdien av fisken i den ene merden, sier Britt Mosseng i Lofoten sjøprodukt til Lofotposten.

Mosseng ventet mandag på retningslinjer fra Mattilsynet, og sier at området er båndlagt.

– Det vil si at det bare er daglig røkting som er tillatt. Vi har også satt gang i en rekke smitteforebyggende tiltak.