Over 30 000 laks syk av virus

Laksen i Marien Harvests anlegg i Rødøy er smittet av med infeksiøs lakseanemi.

Oppdrettsanlegg

FÅTT VIRUS: Laksen i Marine Harvests anlegg i Rødøy blir slaktet fordi den kan smitte andre anlegg og villaks med det dødelige viruset ILA.

Foto: Marine Harvest

Det var mattilsynet oppdaget et utbrudd av laksesykdommen infeksiøs lakseanemi, kalt ILA ved Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg i Kvalvika i Rødøy.

Mattilsynet tok prøver ved anlegget etter at de fikk mistanke om en annen sykdom etter at det hadde vært økt dødelighet i merdene ved anlegget i en tid.

– Alvorlig

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er i samme familie som influensavirus. Men ILA-smittet fisk er ikke farlig for mennesker, men fordi smitten kan være dødlig for fisken er den et problem for oppdrettsnæringen.

I tillegg tar lakseviruset livet av villaks i smitteområdet og Mattilsynet vil nå overvåke situasjonen nøye.

– Fiskesykdommen ILA er jo en alvorlig sykdom som vi vil hindre blir smittet videre i andre lokaliteter i området. Og derfor har vi pålagt restriksjoner ved lokalitetene, sier fungerende distriktssjef, Hilde Myren.

Måtte slakte 30 000 laks

Ved anlegget til Marine Harvest i Kvalvika har de rundt 1 million oppdrettslaks i merdene, og den syke fisken er blitt slaktet.

– Det vi gjorde da de så at vi fikk syk fisk, og nå har fått bekreftet at den virkelig hadde ILA, er at vi slakter ut den fisken som er syk med en gang, for å unngå å smitte resten av fisken i anlegget og fisk i andre anlegg i nærheten, sier kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest Jørgen Christiansen.

Vil overvåke situasjonen

I Troms og i Finnmark har flere oppdrettsanlegg vært plaget med den samme sykdommen ved sine anlegg. Og i fjor ble det for første gang i Norge satt i gang massevaksinering av oppdrettslaks i enkelte anlegg i Troms.

Den samme vaksinen har tidligere hatt god effekt ved ILA-smittede anlegg på Færøyene, i Canada og Chile. Likevel blir den norske oppdrettslaksen syk selv etter å ha fått vaksinen.

– Mattilsynet vil jo fortsette å føre tilsyn med virksomheten. Og de har fått pålagt forskjellige restriksjoner og følger opp det, og vi skal da overvåke at disse tingene skjer på rett måte, sier Myren.

Laks

FRYKTER FOR LAKSEN: Etter flere år med lite laks, frykter både forskere og erfarne laksefiskere for at den nordatlantiske laksebestanden kan være i ferd med å bryte sammen. Derfor er det ekstra viktig å sette i gang tiltak så ikke mer laks blir smittet med ILA.

Foto: Lars Laursen