– Underlige påstander om lakseanemi

Kommunikasjonsdirektøren i Marine Harvest sier det blir feil å koble norsk oppdrettslaks i Canada til spredningen av dødelig laksevirus.

Marine Harvest, Canada

Marine Harvest er en av de største oppdrettsselskapene i Canada.

Foto: Marine Harvest

Jørgen Christiansen

Informasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marine Harvest.

Foto: Marine Harvest

– Da nyheten kom for to uker siden var vi svært overrasket over både påstanden i seg selv og hvor informasjonen kom fra. Det normale når man finner en sykdom, om det er mennesker, dyr, fugl eller fisk, er at det er myndighetene som offentliggjør informasjon om dette. Her var det en statistikkprofessor og to aktivister som sto bak og det synes jeg er veldig rart, påpeker kommunikasjonsdirektør Jørgen Christiansen i Marine Harvest.

Han setter også spørsmålstegn ved påstandene om at det er snakk om en virussykdom som er spredd via atlantisk oppdrettslaks til vill stillehavslaks.

– Det synes jeg er veldig rart. Nå har jo canadiske myndigheter testet atlantisk laks for denne sykdommen jevnlig siden 2003. Da er mer enn 4700 fisk blitt testet for å se om man finner noen tegn til sykdommen. Vi har heller ikke noe dødlighet i anleggene våre som tilsier at det finnes noen sykdommer der som vi ikke kjenner til, forklarer Christiansen.

Skylder på norske oppdrettsanlegg

Smittsom eller infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom på fisk. ILA-viruset er beslektet med influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Keith Ashfield

Fiskeri- og havminister Keith Ashfield.

Foto: CHRIS WATTIE / Reuters

En statistiker ved Simon Fraser University opplyste for to uker siden at viruset er påvist blant to av 48 lakseyngel i en Sockeye-forskning, som er gjennomført i Rivers Inlet området i kysten av British Columbia.

– Jeg kan ennå ikke slå fast om dette bare er aktivistpropaganda, men uttalelsen etterlater flere ubesvarte spørsmål enn svar egentlig. Vi ser jo at canadiske myndigheter nå har gått ut offentlig en uke etter dette, da de fikk summet seg og fått oversikt over hva som hadde skjedd, og sagt at de er bekymret for at dette ikke har gått riktig for seg, sier Christiansen.

Gerry Ritz

Jordbruks- og matminister Gerry Ritz.

Foto: PATRICK DOYLE / Reuters

26. oktober gikk den føderale regjeringen i Canada ut med en uttalelse om at de tar påstandene om ILA-utbrudd i British Columbia alvorlig. I en fellesuttalelse sier fiskeri- og havminister Keith Ashfield og jordbruks- og matminister Gerry Ritz at «de nylige rapportene om at ILA er påvist i laks i British Columbia ennå ikke er veifisert av føderale myndigheter gjennom godkjente forskningsmetoder.» Uttalelsen er gjengitt av nyhetsbyrået Canada.com .

Ministerne uttaler videre om undersøkelsene er gjennomført med uvitenskapelige metoder:

«Etter grundigere undersøkelser er vi bekymret for at testingen og rapporteringen av disse funnene ikke har fulgt godkjente retningslinjer.»

– Uvitenskapelig metoder

Det canadiske departementet for fiskeri og hav (Canada’s Department of Fisheries and Oceans/DFO) og Det canadiske matinspeksjonsbyrået (The Canadian Food Inspection Agency/CFIA) gikk mandag 24. oktober ut med en uttalelse der de ikke går god for den informasjonen, som tidligere er kommet mot utbrudd av infeksiøs lakseanemi i Stillehavskysten av Canada.

  • Etter grundigere undersøkelser er vi i CFIA/DFO bekymret for at testingen og rapporteringen av disse funnene ikke har fulgt godkjente retningslinjer.
  • CFIA/DFO jobber nå med å få tilgang til vitenskapelige holdbare resultater og vil bruke internasjonal godkjente prosedyrer, som innebærer tilleggsundersøkelser for å verifisere tilstedeværelsen eller fraværet av ILA i disse prøvene.
  • I løpet av de siste to årene har mer enn 500 villaks og oppdrettslaks i Bristish Columbia blitt testet av CFIA/DFO. Fra 2003 til 2010 har Landbruksministeriet i British Columbia (British Columbia Ministry of Agriculture) gjennomført et overvåkingsprogram der 4700 oppdrettslaks i British Columbia er testet. Alle prøvene er negative på virus. Dette viser at det aldri er blitt påvist ILA på hverken villaks eller oppdrettslaks i British Columbia.
  • CFIA/DFO har nå fått tilgang til vevsprøver fra de 48 fiskene som det vises til. Det nasjonale ILA-laboratoriet i Moncton vil analysere disse prøvene. Disse prøvene vil det ta fire eller fem uker å gjøre ferdig.

– Ingen paring av stillehavs- og atlantisk laks

Lederen i Fjordfiskernes forening, Tor Mikkola, sier i et intervju med NRK Sápmi at atlanterhavslaksen og de norske oppdrettsanleggene er en trussel for villaksen og urfolkskulturen i British Columbia.

Tor Mikkola, leder i Fjordfiskernes forening.

Tor Mikkola, lederen i Fjordfiskernes forening.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er jo alvorlig at man innfører en fremmed art i et område og man aner ikke konsekvensene av det. Slik som det er nå er det stor rømningsfare og fare for at oppdrettslaksen forplanter seg med villaksen i området, hevder Mikkola. Han sammenligner innføringen av atlantisk laks til Stillehavet med hvordan kongekrabben kom til Finnmarkskysten.

Dette avviser informasjonsdirektøren i Marine Harvest totalt.

– Vi har som et føre var prinsipp sagt at vi ikke skal ha røming. Der har vi en nulltoleranse. Det har vi selvsagt også i Canada. Så vi er sånn sett enige i målene. Men jeg synes påstanden blir veldig rar nå vi vet at canadiske myndigheter for noen tiår siden satte ut flere millioner atlantiske laks i elvene i Canada, fordi de ønsket at den atlantiske laksen skulle etablere seg der borte. Det lykkes de ikke med. Det viste seg at den arten ikke klarer seg i Stillehavet. Det er heller aldri dokumentert at atlantisk laks har klart å krysse seg med stillehavslaks, opplyser Jørgen Christiansen.