62 døde etter feilbehandling

De siste seks årene har 62 personer med kreft dødd som følge av feilbehandling og dårlig oppfølging ved norske sykehus.

Operasjonssal

FEILBEHANDLING: Mangel på oppfølging, feiltolkning og rutinesvikt er årsaken til dødsfallene.

Foto: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har utarbeidet en oversikt for VG over personer som har fått tilkjent erstatning etter påviste feil i sykehusets behandling.

– Svikt ved diagnostisering har medført til dels meget alvorlige konsekvenser for pasientene, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk Pasientskadeerstatning.

Diagnose for sent i sykdomsforløpet er årsaken i de fleste av de 62 tilfellene fra 2004 og fram til i dag hvor kreftpasienter har dødd som følge av legesvikt, ifølge oversikten.

Feilene blir delt inn i tre kategorier: mangel på oppfølging med riktige eller nødvendige undersøkelser (57 prosent av sakene), feiltolkning av bildemateriale, prøver og symptomer (29 prosent) og rutinesvikt som at pasienten ikke har fått beskjed om prøveresultater eller blitt kalt inn til oppfølging (12 prosent).

– NPEs tall og vår rapport om risiko i kreftbehandling viser at det er forbedringspotensial i en ellers god kreftomsorg. Dette er et ledelses- og styringsproblem, og vi håper at vår risikoanalyse kan bli brukt til forbedringsarbeidet, sier assisterende direktør Geir Sverre Braut i Statens helsetilsyn til VG.

Totalt betalte NPE ut nær 758 millioner til norske pasienter i fjor. En av tre klagere fikk medhold. (©NTB)