270 millioner til nordområdene

Ifølge neste års statsbudsjett gis det 270 millioner kroner til nordområdesatsningen.

Blant annet skal det brukes 70 millioner kroner til oljekartlegging i omstridte områder.

I tillegg blir det flere seilingsdøgn for kystvakten.