Halv milliard til riksvegene

På riksvegene i Nordland skal det brukes nesten en halv milliard, det meste går til prosjekter som Lofast og tunnel gjennom Umskaret.

Ill. trafikk
Foto: Rainer Prang / NRK

Nye prosjekter skal også settes i gang. Det sier regionveisjef, Torbjørn Naimak.

- Av nye vegprosjekt er det Saltenpakken, i og med at vi nå får penger til å starte på riksveg 17 fra Godøystraumen til Tverrlandet. Et annet prosjekt som ikke er så stort, er at vi kan starte bygging av ny fergekai på Røst som gir bedre fergeforbindelse i Lofoten.

I tillegg skal vi jo fullføre Lofast neste år. Vi fortsetter også arbeidet på Finneidfjord - Hemnesberget og vi fullfører Umskaret, avslutter Naimak.