Godstrafikken kan stoppe opp

Godstrafikken på Nordlandsbanen kan stoppe helt opp når regjeringen innfører en såkalt Nox-avgift fra 1. januar neste år.

Tog
Foto: NRK

Regjeringen ønsker en avgift på nitrogenoksid-utslipp på 15 kroner kiloet.

Dersom dette blir gjennomført vil grunnlaget for godstransport på Nordlandsbanen falle bort, sier Robin Olsen i Tollpost Globe.

Godstrafikken på Nordlandsbanen kan få store problemer når regjeringen innfører en såkalt NOX-avgift.

Det sier informasjonsdirektør Bjarne Wist i Cargonet.

- Våre kunder vil da i større grad velge bil. Samtidig gjør jo dette at vi kanskje ikke kan utnytte de store investeringene som staten gjør på Nordlandsbanen for at det skal bli et bedre jernbaneprodukt. Det synes jo vi er synd.

Cargonet er firmaet som driver godstransport på Nordlansbanen.