14 av 72 vogntog ble ilagt kjøreforbud: – Skremmende, sier vegvesenet

– Resultatet av vogntogaksjonen er så nedslående at vi bare må kjøre på med nye aksjoner, advarer seksjonsleder Jørn Simonsen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen storaksjon

KONTROLL: 72 tunge kjøretøy ble kontrollert i helgen. – Skuffende resultat, sier Jørn Simonsen i Statens vegvesen. NB. Vogntoget på bildet er ikke relatert til noe brudd på bestemmelser.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen storaksjon Bjørnefjell

FOR KORT: Her er et av kjøretøyene som har fått ilagt kjøreforbud grunnet for kort kjetting.

Foto: Statens vegvesen

72 tunge kjøretøy ble kontrollert en Vegvesenets storkontroll på E10 over Bjørnfjell i Nordland i helga. Av dem var hele 14 vogntog i så dårlig forfatning og så trafikkfarlige at de umiddelbart ble ilagt kjøreforbud.

På sommerdekk og uten kjetting

– Det er et skremmende høyt tall tatt i betraktning det fokuset det har vært både fra kontrollmyndigheter og media på farene ved å kjøre på vinterføre med dekk og kjetting som ikke er i orden. Dette er et nedslående resultat, og noe vi i Statens vegvesen må følge opp, sier seksjonsleder Jørn Simonsen i Statens vegvesen til NRK.

51 utenlandske kjøretøy

I helgens storaksjon var 51 av de kontrollerte kjøretøyene utenlandske. Og det var i denne gruppen kontrollørene fant de mest graverende tilfellene.

Statens vegvesen holdt en liknende storkontroll i Troms og Finnmark. Der var ikke resultatet like nedslående som i Nordland.

– Utenlandske sjåfører som drar til Finnmark eller Nord-Troms er mer forberedt på vinterføre. Erfaringer viser at jo lenger nord man er, desto bedre rustet er vogntogene. Men fortsatt er det slik at en del av disse utlendingene fortsatt synder på dekkfronten, sier han til NRK.

Gjemte barna i baksetet

Tungtrafikken ble i helga også møtt av kontrollører ved Kivilompolo, som ligger ved grenseovergangen til Finland. Der fikk kontrollørene en spesiell opplevelse.

– Vi stoppet et vogntog som var registrert på to personer. Sjåføren hadde kjørt i flere dager sammen med konen sin og skulle ned til grensen mellom Danmark og Tyskland, sier Simonsen.

Da kontrolløren gikk inn i vogntoget, merket han bevegelser i baksetet.

– Der lå det to barn på 3 og 8 år helt usikret under et teppe. Det var tydelig at sjåføren hadde forsøkt å skjule barna for oss.

Simonsen har aldri opplevd noe lignende, og er svært overrasket over hendelsen. Han syns det er meget spesielt at noen velger å kjøre med barn usikret på den måten.

12 minusgrader

Statens vegvesen storaksjon

STORAKSJON: Statens vegvesen hadde kontroll ved grenseovergangen på Bjørnefjell i helgen. 14 ble ilagt kjøreforbud på grunn av mangler ved dekk eller kjetting.

Foto: Statens vegvesen

– Det kunne ha skjedd noe dramatisk på veien, slik at barna kunne ha blitt hardt skadd, sier han.

Simonsen opplyser at sjåføren fikk streng beskjed om å slippe familien trygt av ved første stoppested.

– Vi måtte vurdere situasjonen. Vanligvis må slike blindpassasjerer forlate kjøretøyet umiddelbart, men det var 12 minusgrader og det ville ikke vært forsvarlig å la dem være igjen på Finnmarksvidda.

Øker kontrollene

Statens vegvesen storaksjon

ØKER KONTROLLENE: Statens vegvesen vil nå ha flere storaksjoner for å få bukt med problemet. NB. Vogntog på bildet er ikke relatert til noe brudd på bestemmelser.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har hatt et spesielt fokus på grenseovergangene for å få bukt med problemet.

– Vinteren gjør at enkelte strekninger skaper framkommelighetsproblemer for tunge kjøretøy, og de blir en trussel for trafikksikkerheten. Vi ønsker å kontrollere kjøretøyene tidligst mulig når de kommer inn i landet, slik at vi kan stoppe de hvis de ikke har utstyret sitt i orden, sier Simonsen.

– Etter hvert som vinteren beveger seg lenger sør i Nord-Norge vil vi ha fokus på samtlige grenseoverganger til alle døgn alle døgnets tider, legger han til.

Resultatet fra storaksjonen i helgen er så oppsiktsvekkende dårlig at Statens vegvesen kommer til å intensivere kontrollene ved grenseovergangene.

– Vi kommer til å ha flere storkontroller over hele regionen. Vi er der i dag, og kommer til å være der fremover også, sier Simonsen.

Storaksjonen ved grenseovergangen på Bjørnefjell i helgen, var Statens vegvesen Region Nord sin aller største og mest krevende.

– Vi har vært på Bjørnfjell ved flere anledninger, men en så intensiv kontroll, med så mange kontrollører over så lang tid, var vår aller første, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Jørn Simonsen til NRK.