Vogntog har stengt over 100 veier – nå skal løsningene på bordet

Den voldsomme økningen av vogntog på norske veier har ført til hundre veistenginger i Nordland hittil i år. Nå samles sentrale aktører i Bodø for å diskutere konkrete tiltak.

Et vogntog sperrer nå E6 ved Nevernes nord for Mo i Rana. Sjåføren fikk sleng på hengeren og havnet utfor veien.

Et vogntog sto på tvers og sperret E6 i flere timer torsdag sist uke. Problemer med bremsene på vogntoget gjorde bergingsarbeidet vanskelig.

Mindre frakt av gods med tog og båt har ført til 60.000 flere turer med vogntog på veiene hvert år siden 2008. Særlig er det de dårlig skodde og ofte trafikkfarlige utenlandske sjåførene som skaper hodebry for politi, vegmyndigheter, bilbergere og bilister.

100 veistenginger

– Hittil i vinter har det vært over hundre vegstegninger i Nordland som skyldes tyngre kjøretøy, og problemet syns å være økende. Dette skaper store problemer for både gods- og persontrafikken i fylket. I Nordland er det heller ikke mange omkjøringsmuligheter, sier fylkesråd for samferdsel og leder av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Nå skal sentrale aktører samles i Bodø denne uka for å diskutere konkrete tiltak.

– «Alle» sentrale aktører kommer på denne konferansen, og det gir et godt grunnlag for å diskutere og komme frem til konkrete tiltak. Stortinget og samferdselsdepartementet, Nord-Norges Europakontor i Brussel og Veg- og Politidirektorat er representert. Ikke minst er bilbergingen og arbeidstakerorganisasjonene med, de som vet «hvor skoen trykker». Vi trenger alle sider belyst, mener Bjørkmo.

Ønsker konkrete tiltak

Samferdselsråden markerte trafikkofrenes dag

Fylkesråd for samferdsel og leder av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Lederen av trafikksikkerhetsutvalget har utfordret innlederne på konferansen med hva kan deres organisasjon kan gjøre, både strakstiltak og tiltak på lengre sikt.

– Dette blir spennende. Målet for konferansen er å kunne oppsummere med konkrete tiltak som iverksettes fra kommende høst. Noen tiltak vil ta lengre tid, det får vi godta, men vi er iallefall i gang, sier fylkesråden.

Det er Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som står bak konferansen. NFTU tilrår og samordner trafikksikkerhetsarbeidet i fylket på vegne av Nordland fylkeskommune.