- Må satse på bompenger

Ellers havner landsdelen i en veimessig bakevje.

bomstasjon

Regionvegsjefen har tidligere forslått 80 kroner i bompenger for å kjøre fra Nord-Norge-porten ved Trøndelag til Saltfjellet.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Det mener regionvegsjef Torbjørn Naimaik i Statens Vegvesen.

Må til for å bygge

En bekymret stortingsrepresentant Jan Sahl (KrF) mener regjeringa ikke satser på samferdsel i Nord-Norge når størstedelen av veibevilgningene i statsbudsjettet havner sørpå.

- Budsjett bare for halve landet

- Bompenger påvirker bygging

Nå sier regionvegsjef Torbjørn Naimak rett ut at en av grunnene er at man i nord har vært mer skeptisk til å la bilistene betale.

- Veiutbygginger som har bompenger, får også statlige penger. Da blir det mindre til penger til dele til andre gode prosjekter, sier Naimak.

Han sier at det aldri før har bompenger vært en så viktig del av regjeringens prioriteringer. Bomfinansiering og andre former for tilskudd utgjør 7,2 milliarder kroner på neste års Statsbudsjett.

- De få prosjektene som starter opp eller er i gang i Nord-Norge finansieres med bompenger. Bompenger har svært mye å si for hvor det bygges veier nå.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Vegsjefen bompenger kan ikke brukes overalt , det må være en viss trafikk tilstede.

- Først og fremst er det nær byområder det er aktuelt, som Tromsø, Harstad og Bodø. Samtidig er E6 inn mot Alta og på Helgeland aktuelle strekninger.

Fylkestinget vil ha bompenger på E6

Fire bomstasjoner på E6

Torbjørn Naimak, sjef, Statens vegvesen region nord

Torbjørn Naimak, sjef Statens vegvesen region nord

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Er nordnorske politikere for redd for å foreslå bompenger?

- Nå har det endret seg litt, men det var noen år da politokerne ikke en gang ville ta i slik finansiering med ildtang. Det gjorde at landsdelen gikk glipp av noen større veiprosjekter, sier Naimak.

FrP: - Ikke privat oppgave å bygge vei

I dag er det 52 bompengeprosjekter i Norge, de fleste av dem i Sør-Norge. Fremskrittspartiet er enig med Naimak i at utbyggingen henger etter nordpå.

- Vi synes ikke veiutbygging skal være en oppgave for private, sier stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (FrP).

- Ei slik privatisering vil vi ikke ha. Dette bør være en sosial oppgave som betales over skatteseddelen.

Tor Arne Strøm

Tor Arne Strøm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Tor Arne Strøm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, mener derimot at det skal være opp til de lokale politikerne å bestemme om det skal være bompenger.

- Stortinget har åpnet opp for dette, så blir det opp til fylkene å bestemme det.

Hva synes du? Er bompenger riktig?