Fylkestinget vil ha bompenger på E6

Fylkespolitikerne vil finansiere E6 gjennom Nordland med bompenger.

Bompenger
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

I dag og i morgen diskuteterer Fylkestinget nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019.

Mange av de nye veiene er foreslått delfinansiert med bompenger.

Dette vil gi fine veier, men bilister som kjører E6 i Nordland må punge ut.

Vil koste opp til 600 kroner

Med utgangspunkt i de prosjektene som er foreslått har regionvegsjefen laget et overslag.

- Hvis du kjører uten rabattsystem, så vil en personbil måtte betale 250 kroner, og en tung bil vil måtte betale rundt 600 kroner. Men de fleste av de som er storbrukere vil oppnå rabatter opptil 40 prosent, sier regionsjef i Vegvesenet, Torbjørn Naimak.

Lang liste med nye prosjekter

Fylkestinget i Nordland liker ikke at det er foreslått så lite penger til veiprosjekter i fylket i Nasjonal Transportplan. Derfor foreslås det for fylkestinget en påplussing, blant annet 50% ekstra til E6.

Prioriteringslisten over veier er lang, og svært mange er foreslått delfinansiert med bompenger. På E6 er det foreslått flere prosjekter, og det kan bli mange bompengestasjoner å passere fra Narvik til fylkesgrensen i sør.

- Ut i fra det behovet som er for veitiltak i Nordland og Nord-Norge, så synes jeg ikke det er noe rart at fylkespolitikerne har et høyere ambisjonsnivået. Behovet er så enormt stort, sier Naimak.

Men hva tror du om realismen?

- Dette er jo først og fremst en politisk sak. Nå skal jo fylkestinget uttale seg. Men det er iallefall sikkert at hvis man ikke har ambisjoner og politisk trykk i forhold til å få til dette her, så har man jo mindre muligheter. Så jeg synes jo det er positivt at man har fylkespolitikere som vil, sier Naimak.

Se web-tv direkte fra fylkestinget

I dag og i morgen diskuteterer Fylkestinget nasjonal transportplan for perioden 2010 til 2019.

Her kan du følge direkte med på diskusjonene.

Web-tv - fylkestinget streames direkte her