Normal

- Nasjonalmuseet svikter Nord-Norge

Fylkesråd Geir-Ketil Hansen krever at kulturministeren griper inn.

Geir-Ketil Hansen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn

- Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design svikter sin oppgave som formidler av nasjonal kunst i landet vårt.

Det mener fylkesråd for kultur i Nordland, Geir-Ketil Hansen, og viser til at de tidligere riksutstillingene forsvant da det nye nasjonalmuseet ble etablert for fem år siden.

Fylkesrådet i Nordland ber nå kulturminister Trond Giske gripe inn.

- Norsk kulturpolitikk bygger på at kunst og kultur skal formidles ut over hele landet, også på de små stedene, sier Geir-Ketil Hansen. - Men denne politikken fungerer ikke i forhold til Nasjonalmuseet.

Illustrasjonsfoto

KUNST: Kun for hovedstaden?

Foto: Colourbox

- Gjør jobben deres!

Daglig leder for Samorganisasjonen for Kunstformidling i Nord-Norge, Eva Skottnes Vikjord, mener det er på høy tid at ledelsen ved Nasjonalmuseet nå gjør jobben sin.

- Man kan ikke bare rette fokuset mot den store, tunge institusjonen hvis man legger vekt på at de skal ha et ansvar som skal være landsdekkende.

- Da må de etablere og jobbe i et nettverk som består av ulike typer enheter. Det nettverket må styrkes, og få ressurser slik at man kan jobbe som likeverdige parter.

Ifølge Skottnes Vikjord var dette intensjonen i den landsdekkende planen som Kulturdepartementet har gitt mandat til å utarbeides.

- Sviktet hele Norge

At hverdagen for Nasjonalmuseet har vært preget av indre konflikter og fokus rundt nye byggeplaner på Thulinløkka i Oslo er overhode ingen unnskyldning. - Nasjonalmuseet har sviktet sin oppgave som kunstformidler, understreker fylkesråd for kultur i Nordland, Geir-Ketil Hansen.

Den sterke misnøyen med Nasjonalmuseet har fått ham til å reagere overfor kulturministeren.

- Vi har bedt Trond Giske vurdere om det var rett å innlemme riksutstillingene i Nasjonalmuseet. I tillegg ber vi ham legge føringer for hvordan museet skal disponere sine midler, slik at de kommer hele landet til gode.