- Må tenke helt nytt

Skal Nord-Norge få arbeidsplasser ut av olje-og gassvirksomheten, må man tenke helt nytt. Hvis ikke, havner disse arbeidsplassene i Europa, sier direktør Jon Bingen ved Noriss.

Stena Don

Stena Don: Bildet er tatt av riggen under vedlikehold i Sandnessjøen. I bakgrunn Dønna og Leirfjord.

Foto: Jostein Rostad

Ikke-fornybar energi som olje og gass må reinvesteres til å lage ren energi. Det betyr at olje-og gass må brukes til å lage fornybar energi, som vind-, vann- og havkraft, mener Bingen.

- Det kreves enorme menger elektrisk kraft for å få opp olje og gass fra norsk kontinentalsokkel. Til nå, så er dette generert av gasskraftverk som slipper ut CO2 og som senere demonteres, slik at dette er ikke en permanent tilførsel av ny kraftgenerering. I fremtiden, på norsk kontinentalsokkel utenfor Nord-Norge, må det derfor bli en målsetting at vi lager en permanent evne til å lage ren energi, sier Jon Bingen, direktør for institutt for strategiske studer (Noriss).

Bassis for ny industri i nord

Vannkraft, vindkraft eller havkraft er ren, fornybar energi. Bingen sier at det er mange måter man kan lage ren energi på, som igjen kan legge grunnlag for industriarbeidsplasser i fremtiden.

- Det kan skje ved ytterligere vannkraftutbygging på land, eller ved vindkraftutbygging på land, eller man kan tenke uortodoks, og se for oss havanlegg for kraftgenerering. Det kan være vindkraft, havkraft eller tidevannsanlegg. Alt dette er det potensial for i norsk-økonomisk sone, utenfor Nord-Norge. Slik kan Nord-Norge sikres en stor tilførsel av ren kraft, som igjen kan være grunnlag for en ny kraftkrevende energi i Nord-Norge. Og da får vi et industrielt fundament for det nordnorske samfunn, som er mye større enn det vi kan tenke oss i dag, sier Bingen.

Blir det olje-og gassutvinning i Nordland og Troms, så må man planlegge hvordan dette kan gjøres allerede nå. Teknologien vil være klar den dagen det er klart for å starte utvinning, men er Bingen.

- I dag så lages kraften på plattformer av gasskraftverk. Dette er dyrt fordi gassen kunne vært solgt eller brukt til annen produksjon. Det lager også CO2, som må renses. Vannkraft lager ikke CO2, og er permanent. Mens gasskraftanleggene plukker man ned når man er ferdig.

- Teknologi for å bygge vannkraftverk til havs er i sin fødsel nå, og den kommer i løpet av de neste 10-15 år. Og når vi snakker om ytterligere utbygging av kontinentalsokkel utenfor Nord-Norge, så er det et 10-20 års perspektiv man må tenke. Slik at den dagen vi skal ta ut olje- og gass utenfor Nordland og Troms, så er det teknologi tilstede for å lage elektrisk kraft til havs.

Det er også gjort undersøkelser som viser at størstedelen av forskningen på nordområder skjer i Sør-Norge.

- Vi tror det er veldig viktig at dette diskuteres grundig i de rette nordnorske miljøene, og at det diskuteres nasjonalt for å lage de nødvendige selskapene. Det er mye viktigere å drive forskning på dette, enn på mye annet man driver såkalt nordområdeforskning på. For det er her man legger grunnlaget for fremtidig nordnorsk industri, og det er her vi lager grunnlag for fremtidig bosetting og utvikling i Nord-Norge, sier Bingen.

Årsaken til at det er lite forskning i nord mener Bingen har sammenheng med befolkningsgrunnlaget.

Fra energiråstoff til industriråstoff