- Følte seg lurt i Mo IL-saken

Styreleder Cato Holmsen i Fesil var ikke kjent med sponsoravtalen som ble inngått med Mo IL før han ble kontaktet av politiet.

Holmsen forklarte i dag at saken kom frem i sammenheng med undersøkelser, som Fesil gjorde i sammenheng med kjøpet av ei hestevogn.

Merkelig avtale

- Jeg synes hele avtalen med Mo IL var merkelig. For det første at avtalen handler om å kjøpe seg et fotballag, og om å kjøpe og selge spillere. En annen sak er at avtalen var hemmelig. Det måtte da være mye bedre å kringkaste at en slik avtale var inngått. Man skulle tro at dette ville føre til "goodwill" i lokalmiljøet, mente Holmsen.

Han tror at et mindre beløp ville blitt godkjent av styret i Fesil, men da måtte dette ha skjedd i full åpenhet.

Latterlig

Ifølge Holmsen ble saken aldri tatt opp med styreleder, og han synes dette er kritikkverdig. Han mener ville vært naturlig at denne saken ble tatt opp med styret, og konsernsjefen burde ha sett at et beløp på 1,6 millioner kroner var langt utenfor hva han hadde fullmakt til å gjøre, mente Holmsen.

- Personlig synes jeg at det å skulle kjøpe eller selge spillere i 2. divisjon ikke hører hjemme noen plass. Eller for å si det slik, latterlig, sa han.

Holmsen sa dette om kravet om at hele beløpet skal betales tilbake:

- Vi føler oss lurt. Derfor mener vi at det er riktig at konsernsjefen må betale hele beløpet tilbake, avsluttet Holmsen.