Ny runde i retten for Fesil

Fagdommerne i lagmannsretten har satt til side kjennelsen fra legfolkene i juryen.

Fesil-rettssaken
Foto: Harald Krogtoft / NRK

I forrige uke ble fire personer frikjent for korrupsjon, etter at de brukte 1,3 millioner kroner på ei kombinert bo -og hestevogn.

Grov korrupsjon

I oktober 2007 ble alle de fire tiltalte dømt til fengsel for grov korrupsjon av Rana tingrett. Men alle fire anket dommet til Hålogaland lagmannsrett.

De tiltalte er tre tidligere ledere i Fesil Rana Metall, og en entreprenør fra Rana. Alle står tiltalt for grov korrupsjon.

Det er ikke klart når saken kommer opp på nytt i lagmannsretten.

Brakkerigg var camping- og hestevogn

Det er omstendighetene rundt kjøpet av ei hestevogn og finansieringen av denne vogna, som er kjernen i tiltalen. Daglig leder for entreprenørbedriften Mo bygg & anlegg, skal ha gitt en hestevogn til en million kroner til daværende konsernsjef i Fesil.

Fesil-saken hestevogn
Foto: Politiet

Vogna ble kjøpt inn, og bokført som en brakkerigg, etter at konsernsjefen selv hadde spurt om dette kunne ordnes gjennom entreprenørbedriften.

Vogna ble også etterhvert ført som en brakkerigg også i Fesil Rana Metalls regnskaper.

Dommer fra tre års fengsel til 60 dager

Da saken ble avgjort i tingretten ble den tidligere konsernsjefen dømt til tre års fengsel. For entreprenøren ble dommen 1 år og tre måneder. Den tidligere verksdiretøren ved Fesil Rana Metall fikk ti måneders fengsel. Det samme fikke tidligere økonomiansvarlig ved bedriften. I tillegg fikk importøren av hestevogna 60 dagers fengsel.