Slik skal Obama voktes fra luften

Jagerfly flyttes fra Nord-Norge til Østlandet i forbindelse med Oslo-besøket til president Barack Obama, og beredskapen utvides.

USAs president Barack Obama på vei opp til Air Force One
Foto: Jim Young / Scanpix/Reuters

Størsteparten av den norske jagerflyflåten på rundt 50 fly, er til daglig stasjonert i Nord-Norge eller i Trøndelag.

I forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris til Barack Obama, flyttes flere av disse flyene til Østlandet, i nærheten av Oslo, for å styrke beredskapen der.

Årsaken er at politiet, som har sikkerhetsanvsvaret under Obamas besøk, har bedt Forsvaret om bistand med hjemmel i den såkalte Samarbeidsavtalen.

Sikkerhetstiltakene rundt Obama er svært høy, både ute og hjemme i USA.

Ifølge stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politikammer er det internasjonale trusselbildet i forhold til en amerikansk president økt siden 1999, da president Bill Clinton var her sammen med Israels nåværende president Shimon Peres og palestinerens leder Yassir Arrafat i forbindelse med toppmøte om Midtøsten.

Obama er også ekstra bevoktet, som den første svarte presidenten i USA.

Flyene blir i lufta

Sikkerhetsregimet i lufta er i ferd med å utformes i fellesskap av Luftfartstilsynet, Avinor, Justisdepartementet og Forsvaret. Forsvaret får ansvaret for overvåking og kontroll av luftrommet, inkludert en utvidet jagerflyberedskap.

Hensikten med å flytte jagerflygene sørover, er for at responstiden til flyene minsker med kortere geografiske avstander. Aktuelle stasjoneringsmuligheter er Rygge i Østfold, Torp i Vestfold og Gardermoen i Akershus.

Trolig velger de militære planleggerne en løsning som også innebærer at flere av flyene er «på stasjon» i lufta deler av tiden Obama er landet. Det vil si at det er bare pilotens arbeidsbegrensninger som avgjør vakttiden. Når et fly går ned for bytte mannskap, er et annet på vei opp.

Ved å være luftbårne reduseres reaksjonstiden ytterligere enn om flyene står på bakken. Forskjellen er kun på minutter, minutter som kan være avgjørende hvis det kommer alarmerende signaler.

I tillegg får Forsvaret i oppgave å overvåke luftrommet. Overvåkingen kan skje på ulike nivåer, via bakkebaserte radarer og radarfly.

I og med sikkerheten rundt USAs president er så omfattende, vil det mest sannsynlig være radarfly oppe i lufta store deler av tiden fra før Obama ankommer norsk luftrom og til han er ute igjen.

Overvåkingen skjer med såkalte NATO E-3A-fly, overvåkingsfly som forsvarsalliansen disponerer 17 stykker av i fellesskap under AWACS; Airborne Early Warning and Control Force. Da presidenten var på besøk i Tyskland i juni, ble overvåkingsflyene brukt i samme hensikt.

NATO E-3A overvåkingsfly. Avbildet på Ørlandet hovedflystasjon

Et NATO E-3A-fly fotografert på Ørlandet hovedflystasjon.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

- Vi skal på best mulig måte kontrollere det norske luftrommet, og vil ha et tett samarbeid med sivile luftfartsmyndigheter, opplyser oberstløytnant John Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter til nrk.no.

Et E-3A-fly har ifølge NATO kapasitetet til å oppdage mulig mål i en rekkevidde av 400 kilometer når flyet befinner seg i 30.000 fots høyde.

Eskorteres inn

Når USAs president ankommer Norge, trolig kvelden 8. desember, møtes presidentflyet Air Force One av norske jagerfly ved den norske territorialgrensen og eskorteres frem til Gardermoen. Dette er vanlig i forhold til VIP-fly.

I og med at Air Force One etter alle solemerker nå kommer fra København, skjer dette trolig ute i Skagerak. Da inntrer også restriksjonene i luftrommet, som vil vare til Obama har forlatt landet.

Fraktes president Obama til Oslo sentrum via helikopter, og ikke i bilkortesje, følges det spesialbygde Sikorsky-helikoptere, med betegnelsen EH101, av norske forsvarshelikoptre.

USAs president Barack Obama på vei fra Marine One til Air Force One

Marine One kalles det ombygde Sikorsky-helikoperet som frakter den amerikanske presidenten. Helikopteret er innredet med en langt større arbeidsbekvemmelighetet enn vanlige helikoptre.

Foto: Jason Reed / Scanpix/Reuters

Stenges ikke av

Luftrommet over og rundt Oslo stenges ikke, men det vil bli restriksjoner; det etableres blant annet korridorer i det uregulerte luftrommet over Oslo som alle må følge.

- Det man normalt gjør ved mottakelse av et såkalt VIP-assistert fly, er å doble minsteavstandene som gjelder mellom fly i lufta, mellom VIP-flyet og de andre flyene. Det gjør vi også ved mottakelse av Air Force One, så fremt vi ikke har mottatt beskjeder som skulle tilsi større aktpågivenhet, opplyser Jens Petter Duestad i Avinor til nrk.no.

Fly som er på vei inn og ut fra Gardermoen får endret sine flytraseer noe.

- Rent teknisk lager vi flykorridorer i luftrommet som alle må følge. For fly tilhørende de faste flyselskapene vi har kontakt med, blir det ikke stor endringer, opplyser Jens Petter Duestad i Avinor.

Den sivile flytrafikken under Obama-besøket vil gå mer eller mindre som normalt, hvis ikke noe uforutsett skjer.

Unntaket er en time rundt landing og avgang til Air Force One.

Air force One på mellomlanding på militærbase i Anchorage, Alaska

Verdens mest berømte statsfly; Air Force One.

Foto: Scanpix/AP

- Vi har blitt varslet om at det kan bli inntil en times forsinkelser på gitte tidspunkter på disse dagene. Men utover dette, har vi tro på at dette går veldig greit med hensyn til de reisende, opplyser Sofie Bruun ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

En amerikansk president har gjerne med seg flere fly i følget, men for disse gjelder vanlig flyregler.

Mens presidenten oppholder seg i Oslo, blir det strenge restriksjoner i luftrommet over hovedstaden. Det vil si at det blir flyforbud for småfly og helikoptre som ikke tilhører politiet, Forsvaret eller Norsk Luftambulanse.

Forsvarets helikoptre og fly kommer til å patruljere luftrommet over hovedstaden, for å påse at de som ikke har spesiell tillatelse, holder seg unna restriksjonssonene.

Transportkolosser

I dagene før presidenten ankommer, lander store tunge amerikanske transportfly på Gardermoen med alt fra den spesialbygde presidentlimousinen til eskortekjøretøy og presidenthelikopteret mar

Flyene som kommer er Galaxy C-5, som er ett av verdens største transportfly, og den mindre utgaven C-17. Lastekapasiteten for C-5 er 122 tonn, mens en C-17 kan medbringe 77 tonn.

Også da blir det ekstra avstandskrav i luftrommet over Østlandet.

- Det gjelder egne regler for så tunge fly, blant annet til avstand. Begge disse flytypene har landet på Gardermoen en rekke ganger, så her har vi prosedyrer, sier Duestad.

Det er lengden på rullebanen som avgjør hvor tung last transportflyene kan ha.

Det regnes som mest sannsynlig at amerikanerne frakter inn dobbelt med kjøreutstyr til Skandinavia disse dagene. Ett sett til København, hvor president Obama skal tilbringe dagen på klimatoppmøtet, og ett større sett til Oslo hvor han kanskje skal være 1,5 døgn.

Tiden er rett og slett for knapp til å få fraktet utstyret mellom København og Oslo.

Snø kan gi trøbbel

Norge og Østlandet i desember kan være en utfordring for både fly og helikoptre, med både snø og underkjølt regn som vanlige tilstander.

- Det kan jo bli utfordrende med glatte taxebaner når de store transportflyene skal ankomme, sier Jens Petter Duestad i Avinor.

C-5 er for øvrig så tunge i seg selv, at på en rekke norske flyplasser måtte de tidligere flyttes hver 3-5 time for at asfalten under dem ikke skulle synke. På den delen av Gardermoen hvor flyene trolig vil stå parkert, er det nå betongdekke, slik at man unngår problemet.

Skulle været bli krevende med snøvær eller underkjølt regn, og Air Force One får problemer med lande eller ta av, er det ingen andre norske flyplasser som er tenkt brukt som erstatning.

- Nei, ingen andre er aktuelle, bekrefter Duestad.

- Årsaken er rett og slett at man makter ikke å flytte alt ”følgeutstyret” til presidenten mellom flyplassene. Så presidenten og Air Force One-mannskapet vil måtte gjøre som alle andre, vente på bedre vær.

Obama geleides inn i bil på Andrews Air Force Base i Washington

Det er et helt kobbel av biler og mennesker involvert når presidenten skal fraktes mellom to steder.

Foto: Jim Young / Scanpix/Reuters