Hopp til innhold

Vil styrke heimevernet

Venstre vil ta opp kampen for HV11 i Stortinget. Heimevernsdistriktet som dekker det meste av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er føreslått nedlagt. I sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret går Venstre inn for å styrke Heimevernet, og dei vil la HV-distrikta vere som i dag.