Vil ha fleire lokalmatprodusentar

Rådgjevar Kirsti Indreeide hos fylkesmannen meiner det er for få lokalmatprodusentar i Møre og Romsdal til å dekke etterspurnaden. Omlag 100 produsentar er no med i ulike samarbeid i fylket, og talet aukar, men Indreeide meiner dette langt frå er nok. Ho etterlyser eit tettare samarbeid mellom produsentane

Kirsti Indreeide
Foto: Gunnar Sandvik / NRK