Hopp til innhold

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

Bondeorganisasjonene i Møre og Romsdal er fornøyde med at krava i jordbruksoppgjøret vektlegger Vestlandsbonden og små og mellomstore bruk. Kravet er på 1,45 milliarder, og tetter inntektsgapet med andre grupper.

Bønder lærer pløying i Batnfjorden

Mye upløyd jord kan utnyttes på Vestlandet når vestlandsbønder skal prioriteres. Her er det bønder i Gjemnes som kurses i pløying.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Fylkesleder i Bonde- og småbrukerlaget, Stein Brubæk, sier han er lunkent fornøyd med krava.

– Det vil ta 12 år å tette inntektsgapet og komme på det nivået som Stortinget har sagt. Om det er ambisiøst nok kan man diskutere, men det er i alle fall en god start, og jeg tror vi skal være realistiske på at det er dette vi kan oppnå i år. For at vi skal ta vårt ledige landbruksareal i bruk, er det helt avgjørende at det er de små og mellomstore bruka som nå får løftet, sier Brubæk.

Stein Brubæk fylkesleder i småbrukarlaget

Stein Brubæk er lunkent fornøyd med krava, for det vil ta 12 år å tette innteksgapet.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Vi skal ha et framtidsretta landbruk uten for mye transport av fôr og møkk. Det er de små og sammenklemte areala som er klemt imellom fjord og fjell og elv og berg som kan utnyttes. Da må vi prioritere nettopp de bruka vi har, sier småbrukarlagslederen i fylket.

Bondelagsleder Oddvar Mikkelsen trekker fram to krav som styrker bønder i Møre og Romsdal. Det ene er at areal som går ut av drift på Vestlandet og i Nord-Norge skal vektlegges, og at de mindre gårdsbruka skal prioriteres, etter at større bruk de foregående år har fått mest.

Oddvar Mikkelsen og Lars Petter Bartnes

Fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen (t.v)er godt fornøyd med jordbrukskrava som bondelagsleder Lars Petter Bartnes presenterte onsdag.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Men kan det ikke virke provoserende at bonden skal ha ei lønnsutvikling på 15000 kroner mer enn andre grupper?

– Nå har Stortinget nettopp vedtatt landbrukspolitikken gjennom Landbruksmeldinga. Der sier de klart og tydelig at inntektsgapet mellom jordbruk og andre grupper skal vektlegges. Derfor er kravet i samsvar med det Stortinget vedtok i går kveld.

– Men landbruksministeren maner til moderasjon?

– Vi har i alle fall vist god moderasjon tidligere oppgjør med å inngå avtaler med sittende regjering de to siste åra, så nå mener vi tida er inne for å kreve såpass mye. Vi er langt under andre grupper i inntekt.

Spent på tilbudet fra staten

Først fredag om ei uke får vi vite hva tilbud som kommer fra staten. I fjorårets jordbruksoppgjør var tilbudet fra staten bare en tidel av kravet fra bøndene.

Bondelagslederen fra Møre og Romsdal forventer at tilbudet i år blir langt bedre, på bakgrunn av det vedtaket Stortinget gjorde i går kveld om at vi skal ha en klar inntektsvekst i landbruket.

Bondeorganisasjonene står samla

Oddvar Mikkelsen vil ikke si han er stor optimist, men han håper de kommer til enighet. – Stortinget har lagt et godt grunnlag med Landbruksmeldinga i går for at Regjeringa skal komme til enighet med oss om et godt oppgjør.

Stein Brubæk i småbrukerlaget sier det er et samla landbruk som står bak krava. Han viser til at det er stortingsvalg til høsten og at både bondeorganisasjoner og et flertall i Stortinget nå har sagt klart fra hva de vil med norsk landbruk.