Hopp til innhold

Vellykket varslingsprøve


Av 1 150 operative anlegg som ble testet 11. januar sviktet kun 67 anlegg. Dette er et veldig bra resultat, fordi varslingsanleggene flere steder ble delvis utløst via nødnett, opplyser Sivilforsvaret. Det spesielle denne gangen var at sivilforsvarsdistriktene i Nordland, Møre og Romsdal, Midtre Hålogaland og Sør-Trøndelag løste ut varslingsanleggene delvis via nødnett. Alle de 185 anlegg som ble aktivert via nødnettet fungerte.

Sivilforsvaret tester tyfon-anlegg
Foto: Midtnytt

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL