Hopp til innhold

Nå blir det tryggere å sykle i tunneler

Mange tunneler er i dag stengt for syklister. Et nytt varslingssystem gjør det mulig å holde tunnelene åpne også for myke trafikanter.

Syklist i Sæviktunnelen

NYTT VARSLINGSSYSTEM: I Sæviktunnelen i Møre og Romsdal har det kommet et nytt varslingssystem. Det oppdager og varsler bilistene automatisk om at syklister er på vei inn i eller sykler gjennom tunnelen.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

Smale veier som slynger seg i landskapet frister sykkelturister i Norge. Men trange og mørke tunneler setter ofte en stopper for turen - eller skaper farlige situasjoner i møte med biler. Derfor er det også forbudt for syklende i svært mange norske tunneler.

– Vi ønsker at flest mulig tunneler skal være åpne for syklister. Det viktigste er at det er trygt for dem å ferdes der, sier Geir Tronvik, Senioringeniør i Statens vegvesen.

Det finnes 1.194 tunneler i Norge. De fleste er lange og smale, mørke og uoversiktlige, og derfor har mer enn 400 av disse sykkelforbud.

Ny teknologi

Geir Tronvik

HAR TROEN: Geir Tronvik, Senioringeniør i Statens vegvesen, tror det nye varslingssystemet kan gi muligheter for gjenåpning av tunneler som tidligere har hatt sykkelforbud.

Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen

Om sommeren er det mange som reiser med sykkel til fugleøya Runde i Møre og Romsdal. For å komme dit, må de gjennom Sæviktunnelen på Remøya i Herøy. Fram til nå har det vært utfordrende.

I forrige uke ble det montert et nytt varslingssystem i tunnelen. Systemet oppdager og varsler bilistene automatisk om at syklister er på vei inn i eller sykler gjennom tunnelen. Sæviktunnelen er den første tunnelen i Norge som er utstyrt med denne teknologien.

– Dersom vi ser at systemet har god effekt, er dette noe vi kan bruke andre steder også, forteller Tronvik.

Nytt varslingssystem i Sæviktunnelen

SÆVIKTUNNELEN: Det er både skilt og varsellys som gir beskjed om at det er syklister i tunnelen. Varsellysene blinker når en syklist blir registrert av magnetfeltet i bakken.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

Viktig å bli sett

For en myk trafikant kan det å være i en mørk og kald tunnel gjøre at man blir både usikker og redd.

– Oppfattelsen av å bli sett, varslet og ivaretatt når man skal gjennom en tunnel er veldig viktig for både syklister og bilister, forteller Tronvik.

Vegvesenet velger derfor å prioritere arbeid som kan tilrettelegge for de myke trafikantene.

– Varslingsteknologien som vi prøver ut nå, kan bidra til å holde flere tunneler oppe som vanligvis blir stengt for syklister, utdyper Tronvik.

– Betryggende

Tore Myhre

BETRYGGENDE: Tore Myhre hadde glemt lysene til sykkelen sin, da var det godt at det var varsellamper i tunnelen.

Foto: Gunnhild Sætre / NRK

Tore Myhre, sykkelentusiast fra Jevnaker i Oppland, er på bil- og sykkeltur sammen med kona. De har nå tatt turen til Møre og Romsdal. Der fikk Myhre teste ut det nye varslingssystemet for første gang.

– Vanligvis pleier jeg å ha lys på sykkelen, men det hadde jeg ikke i dag. Det var derfor veldig betryggende at varsellysene blinket både utenfor og inne i tunnelen, for da vet i hvert fall bilistene at jeg er der, forteller Myhre.

Stengte tunneler

Vegvesenet understreker at noen tunneler alltid er stengt for syklister fordi områdene rundt disse tunnelene er utrygge. Det er derfor nødvendig med en helhetsvurdering før en slik tunnel kan åpnes for syklende.

– Hvis en slik avgjørelse skal tas, skal det i så fall ligge flere trygghetstiltak til grunn før en eventuell åpning. Det automatiske varslingssystemet er i slike tilfeller ikke et tilstrekkelig tiltak alene, forklarer Tronvik.

Politiet i Møre og Romsdal har stengt tunneler for annen trafikk omtrent 10 ganger siden juni 2017, fordi syklister har oppholdt seg i tunneler som har sykkelforbud.

Tor Sæther, leder for Søre Sunnmøre lennsmannsdistrikt

POSITIV: Leder for Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt, Tor Sæther, syntes det nye varslingssystemet er et godt sikkerhetstiltak.

Foto: PRIVAT

– Det er ganske farlig når syklister er i tunneler som har sykkelforbud. De er ikke så synlige, og da kan det oppstå alvorlige ulykker, forteller Tor Sæther, leder for Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt.

Sæther er derfor positiv til det nye varslingssystemet i Sæviktunnelen.

– Jeg tror at et slikt sikkerhetstiltak kan gjøre at syklisten og bilisten samhandler bedre, og er derfor veldig positiv til at Vegvesenet vurderer å montere det flere steder i landet også, sier Sæther.