Trafikkulykke i Ørsta

Politiet melder om ei trafikkulukke på Standal i Ørsta. Det skal vere snakk om mindre personskade.