Hopp til innhold

Dømt til 11 års fengsel for seksuelle overgrep mot stedøtrene

En mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til fengsel i 11 år for seksuelle overgrep mot to stedøtre. Mannen må også betale hver av stedøtrene 400.000 kroner i erstatning.

Ein rettssal i Møre og Romsdal tingrett. Vi ser riksvåpenet hengje på veggen bak stolen og dataskjermane til dommaren. I forgrunnen, ute av fokus, ser vi nokre stolar og høge bordmikrofonar.

ILLUSTRASJONSBILDE: En mann er dømt til fengsel i 11 år for blant annet grov voldtekt av to stedøtre.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Det var Sunnmørsposten som omtalte dommen først.

Retten har enstemmig kommet frem til at en mann i 40-årene skal dømmes til fengsel i 11 år for blant annet grov voldtekt av to stedøtre. De mener det er bevist utover enhver tvil at mannen gjentatte ganger har voldtatt stedøtrene.

Voldtektene startet før de var fylt 14 år. Mannen er også dømt for grov seksuell omgang med dem i forskjellige perioder over lengre tid.

Noen av overgrepene ble også filmet og lagret, står det i dommen. Mannen er også dømt for oppbevaring av overgrepsmateriale.

Fester ikke lit til mannens forklaring

Tiltalte og de fornærmede hadde i retten motstridende forklaringer om hva som har skjedd.

Mannen benektet at overgrepene har skjedd or erkjente ikke straffskyld for det som stod i tiltalen.

Han innrømmet likevel i retten at han hadde filmet stedøtrene i forskjellige situasjoner nakne. Han har blant annet installert kamera i dusjen. I retten hevdet han at han ikke skjønte at dette ikke var tillatt.

La vekt på de fornærmedes forklaringer

Retten skriver i dommen at de mener mannens forklaring er lite troverdig og at de i vurdering av skyldspørsmålet har sett helt bort fra tiltaltes forklaring.

Stedøtrenes forklaringer er ifølge retten konsistente, troverdige og pålitelige. Retten har vektlagt at forklaringene deres støttes av de objektive bevisene i saken.

Det står også i dommen at «begge de fornærmede gir så detaljerte forklaringer omkring det de har blitt utsatt for at det etter rettens vurdering ikke er mulig for et barn/ungdom som ikke har seksuell erfaring å finne på det som de forklarer seg om.»

Biologiske spor og tiltaltes nett- og søkehistorikk styrker også troverdigheten til de fornærmede, står det i dommen.

Anette Schei er bistandsadvokaten til de to fornærmede i saken.

– Dette har vært en stor påkjenning for de begge og de er glade for å ha blitt trodd av retten i det de har fortalt, sier hun.

Mannen må også betale hver av stedøtrene 400.000 kroner i erstatning.

– Jeg er enig i rettens vurdering av nivået for oppreisningen, som også er i tråd med det som ble anført på vegne av de fornærmede, sier Schei.

Har levd i frykt

I dommen står det også at retten har lagt vekt på at barna har levd i konstant frykt for når neste overgrep skulle skje, og at overgrepene er gjort av en omsorgsperson som jentene hadde tillit og lojalitet til.

Retten mener også at det er straffskjerpende at overgrepene har hatt et planlagt og beregnende preg.

Dommen er i samsvar med aktors påstand, mens mannens forsvarer la ned påstand om at tiltalte burde frifinnes.

Aktor Inger Myklebust sier til NRK at straffen er i tråd med påtalemyndigheten sin påstand.

– Dommen gjelder en som de to barna hadde stor tillit til og som skulle ta vare på dem. Han utnyttet deres tillit og lot dem bli offer for grove seksuellle overgrep over tid. I tillegg til at han også filmet noen av krenkelsene, noe som straffen skal gjenspeile.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra mannens forsvarer.