Hopp til innhold

Engasjert debatt under folkemøtet i Ålesund

Rundt 130 personer møtte frem under folkemøtet om politireformen i bystyresalen i Ålesund mandag kveld.

Folkemøte i Ålesund

Mange hadde møtt frem for å følge debatten under folkemøtet i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det var Sunnmøre Regionråd som arrangerte folkemøtet der både folk fra politiet, lokalpolitikere, stortingsrepresentanter og folk flest var tilstede.

Etter noen korte innledningsforedrag, ble det en paneldebatt, og deretter spørsål fra salen.

Kampen om å få hovedsete for det nye politidistriktet i Møre og Romsdal står mellom Ålesund og Kristiansund. Politidirektoratet har foreslått Ålesund, men har også gjort det klart at utfallet er åpent.

Tyngdepunkt

Anders Riise

Styreleder i Sunnmøre Regionråd, Anders Riise (H), mener argumentene taler for Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Lederen i Sunnmøre Regionråd, Anders Riise (H), presenterte en rekke argumenter for Ålesund.

– Det bor dobbelt så mange i Ålesund som i Kristiansund, der dobbelt så mye kriminalitet og Ålesund har en langt mer sentral plassering i Møre og Romsdal enn Kristiansund, sa Riise som frykter at en rekke funksjoner vil havne i Trondheim dersom politimesteren blir plassert i Kristiansund.

– Dette handler ikke om arbeidsplasser, men om beredskap. Som styreleder i Åknes/Tafjord Beredskap reagerer jeg meget sterkt på at politiets hovedsete kan bli flyttet til Kristiansund, sa Frank Sve (FrP).

Under paneldebatten tok stortingsrepresentant Pål Farstad (V) som er fra Kristiansund, til motmæle mot argumentasjonen fra Frank Sve.

Pål Farstad

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) forsvarte Kristiansund som alternativ.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi synes ikke at sokkelberedskapen har vært vektlagt. Sokkelberedskapen er svært viktig, vel så viktig som Åknes. Jeg mener at argumentene totalt sett taler for å plassere politimesteren i Kristiansund, sa Pål Farstad.

Statlige arbeidsplasser

Behovet for statlige arbeidsplasser er blitt en viktig del av debatten. Det er alment akseptert at Kristiansund trenger flere statlige arbeidsplasser. Men spørsmålet er hvor stor vekt man skal legge dette argumentet i spørsmålet om hvor politiets hovedsete skal være..

Else May Botten og Oskar Grimstad

Stortingsrepresentantene Else May Botten (Ap) og Oskar Grimstad (FrP) er sterkt uenige i spørsmålet om hvor politimesteren skal plasseres.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er de politifaglige vurderingene vi skal legge vekt på i denne saken, ikke arbeidsplasser. Vi skal jobbe for flere arbeidsplasser i Kristiansund, men i denne saken er det politifaglige hensyn som skal telle. Og de politifaglige argumentene taler for Ålesund, sa stortingsrepresentant Oskar Grimstad (FrP).

– Dere må godta at statlige arbeidsplasser også blir lagt stor vekt på, svarte Pål Farstad.

110-sentralen

Et annet argument som blir trukket frem i debatten er hva som vil skje med 110-sentralen ved valget av hovedsete for det nye politidistriktet. I dag ligger sentralen i Ålesund, men det har vært en kamp for å forhindre at den blir flyttet til Trondheim.

I høringsdokumentet som Politidirektoratet har sendt med høringsfrist 17.november, blir det gjort klart at 110-sentralen skal samlokaliseres med politiets operasjonssentral.

Kjetil Vikås

Konstituert avdeingsleder ved 110-sentralen, Kjetil Vikås, frykter at Møre og Romsdal blir taperen dersom politimesteren blir plassert i Kristiansund.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dersom politiets hovedsete blir flyttet til Kristiansund så blir det for krevende å bygge opp den kompetansen som må til for å ha en 110-sentral. Da blir den sentralen flyttet rett til Trondheim. Det vil i neste omgang kunne føre til at vi ikke vil bestå som eget politidistrikt, sa konstituert avdelingsleder ved 110-sentralen, Kjell Vikås som tok ordet fra salen

– Argumentet at Møre og Romsdal som politidistrikt nærmest står for fall dersom det blir Kristiansund, kjøper jeg ikke. Jeg legger til grunn at når 110-sentralen skal samlokaliseres med politiet så skal det også dersom Kristiansund blir valgt, sa Pål Farstad.