Starter politisk parti mot nynorsk

Sunnmøringen har startet et politisk parti for å bli kvitt det han kaller " tvungen sidemålsundervisning".

Einar Smørdal

Einar Smørdal, pensjonert lærer som vil nynorsken til livs.

Foto: privat

"Ett skriftsspråk" er navnet på det nystifta poltiske partiet, som går til kamp mot nynorsken.

Vil avblåse språkstriden

Den uflytta sunnmøringen Einar Smørdal fra Volda står bak partistiftinga.

Smørdal vil avblåse språkstriden og rydde opp i det han kaller en håpløs språksituasjon. En situasjon han synes det er oppsiktsvekkende
at folk på Østlandet har funnet seg i så mange år.

- Det er vel kanskje på kanten også juridisk å tvinge folk til å lære et språk som de ikke har bruk for. Jeg har ikke satt opp noe partiprogram, og mener det må være nok å lære ett morsmål, sier Smørdal til NRK.

Smørdal er pensjonert norsklærer fra Sunnmøre. Før fristen utløp tirsdag ettermiddag, leverte 69 år gamle Einar Smørdal inn 500 underskrifter og en liste med 19 kandidater til stortingsvalget til høsten.

Problematisk

Han mener det er problematisk å ha to skriftspråk. Partiet går først og fremst til kamp mot den obligatoriske sidemålsundervisningen i grunnskolen og i videregående skoler. Men de vil også jobbe for at Norge skal ha ett skriftlig språk i forvaltningen.

- Det første vi må samles om er at vi får ett navn på landet
vårt i passet, sier lektoren til Romerikes Blad.

69-åringen har vært norsklærer på Strømmen videregående skole i Akershus i ei årrekke. Men han er født og oppvokst på Sunnmøre og snakker en dialekt som ligger nært opp til nynorsk.

- Det må være valgfritt å lære et språk du ikke har bruk for. Derfor blir valgfritt sidemål i skolen den viktigste saken for oss.

Ikke dialektene

Han understreker samtidig at det er skriftspråket han vil til livs, ikke dialektene.

Ifølge Smørdal våger ikke dagens politiske partier å fremme forslag som for eksempel kan fjerne sidemålsstilen i skolen fordi de er redd for å miste stemmer i nynorskområdene.

- Det gir behov for et nøytralt parti med et snevert siktemål som kan fremme forslagene og få flertall for dem, sier han.