Spent på Stortingsmelding om pels

Leiar i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, vil kjempe for at pelsdyrnæringa får halde fram. Stortingsmeldinga om norsk pelsdyrnæring blir lagt fram i haust, og Venstre, SV og Miljøpartiet dei grøne ønskjer eit forbod frå 2017. Bartnes seier pelsdyrnæringa er viktig for den delen av jordbruket som har satsa på dette området.

Mink i bur
Foto: Arnar Lyche