Hopp til innhold

Sjå TV-sendinga kl. 20.55

I overgangen frå haust til vinter er det mange utforkøyringar og ulykker. No gjer bergingsmannskapa seg klare til ei hektisk tid. Programleiar Jannicke Farstad presenterer nyheitene frå Møre og Romsdal.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL