Nyheter fra Trøndelag og Møre og Romsdal ved Odd Rune Wolden.