Påskestengt barneavdeling til statsråden

Senterpartiets Kjersti Toppe kommer til å be helseminister Bent Høie om å ta stilling til den planlagte stengingen av barneavdelingen i Kristiansund i påska.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe engasjerer seg i stengingen av barneavdelingen i Kristiansund i påsken.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Barneavdelingen ved sjukehuset i Kristiansund har planlagt å holde stengt 10 dager i påsken, og det betyr at enkelte barn kan komme til å bli sendt til Trondheim eller Ålesund dersom de blir syke i påsken. Stengingen skaper reaksjoner i Kristiansund.

Tidens Krav skriver i kveld at saken løftes opp til statsråd-nivå når Kjersti Toppe (Sp) stiller skriftlig spørsmål til Bent Høie om han synes stengingen er forsvarlig.

Spørsmålet

Barneavdelingen ved sjukehuset i Kristiansund er åpen i helgene, men har redusert bemanning. Det er også gjort vedtak om at avdelingen skal holdes stengt i sommerferien.

Barneavdelinga Kristiansund

Det har vært mange runder om stenging eller ikke av barneavdelingen ved sjukehuset i Kristiansund siste årene.

Foto: Roar Strøm / NRK

Spørsmålet Toppe ønsker besvart er følgende:

"Mener statsråden det er forsvarlig og innenfor lovverket at barneavdelingen i Kristiansund stenges i påsken, og i tilfellet statsråden mener dette, kan han redegjøre for hvorfor?"

Ifølge avisa forankrer Toppe spørsmålet til statsråden i den lange reiseavstanden til Ålesund når barneavdelingen i Kristiansund er stengt.

Hun viser blant annet også til at helge- og feriestengning av barneavdelingen i Kristiansund har blitt økonomisk begrunnet av Helse Møre og Romsdal.

Kjersti Toppe er selv lege, og har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2009.