På lørdag brenner Ellingsøya

Kystlyngheien på Kverveneset har vokst seg grov og stor. Nå skal Ålesund kommune sette fyr på lyngen, for å restaurere den.

Kverveneset, Ellingsøya

KYSTLYNGHEI: Kystlyngheien på Kverveneset skal brennes på lørdag. Målet er å få frem nye og friske plantedeler, slik at området kan brukes til beiting.

Foto: Ålesund kommune

– Lyngen har ikke vært tatt vare på i mange år. Introduserte arter har begynt å vokse til på stedet, noe som er den store trusselen for kystlynghei, forteller landskapsarkitekt Linda Fiskerstrand Sperre ved Ålesund kommune.

Brenningen vil starte klokken 12-16, og vil være godt synlig. Ifølge Sperre er det ingen grunn for bekymring.

– Området er omtalt av erfarne for å være et enkelt område å kontrollere, så dette her kommer til å gå veldig bra, sier Sperre.

Brenner for å restaurere

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype og er blant de eldste kulturmarkene.

I dag har moderne jordbruk, opphørt bruk og luftforurensninger ført til at mer enn 80 % av Europas lyngheier er blitt omdannet til åker, eng eller skog.

– På Kverveneset kan det bli ganske brannfarlig om noen skulle tenne på ved et uhell, som med et bål eller fyrverkeri. Det blir mindre vitale deler, som grønne deler og blomster. Ved å brenne det nå, kommer det nye og friske plantedeler, og man kan sette inn beitedyr for å holde dette jevnlig ved like, sier Sperre.

Tenner på i motvind

Det vil være ti personer til stede under brenningen, der alt vil bli kontrollert av to lokale naturforskere, en representant fra Norsk villsaulag, representanter fra Ålesund kommune ved vei, anlegg og park og andre frivillige.

– I morgen er det meldt østlig vind. Da vil vi starte brannen slik at det brenner i motvind. Det gjøres for at det skal brenne sakte og kontrollert. Da brennes det fra ett område, og så står de andre og slukker etter hvert, mens vi holder dette kontrollert.

Området på Kverveneset er omgitt av sjø, myrer og dammer, noe som skaper naturlige stoppere for brannen.

– Vi kommer til å tenne på etter hvert om det slukkes for mye. Vi har også brannslukkingsutstyr om det skulle bli behov, sier Sperre.

Er lov å komme og se på

Kverveneset er et godt brukt turområde på Ellingsøya, og kommunen oppfordrer turgåere og andre nysgjerrige på at de står med god avstand fra brannen.

– Vi kommer ikke til å fysisk stenge av området. Det vil bli satt opp plakater ved inngangsporter til friluftsområde, der det står at man ikke skal gå tur i området og holde seg på trygg avstand. Man kan komme og se på, men man burde holde en viss avstand, slik at det ikke er i konflikt med den jobben vi skal gjøre, sier Sperre.