Opplevde suksess med omsorgsgrupper

Høgskolen i Molde innførte omsorgsgrupper for studenter under koronakrisen. Studentene ble delt inn i grupper og måtte kontakte hverandre hver dag. Studieleder Berit Helgheim sier at manglende sosialt nettverk på skolen gjør at studenter dropper ut. Skolen mener ordningen var en suksess og skal nå diskutere om den skal videreføres til høsten.

Høgskolen i Molde
Foto: Gunnar Sandvik/NRK