Ny tro på ett sjukehus

- Det er ikke så nøye om vi har et sjukehus mellom Trondheim og Ålesund om det ikke blir et sjukehus som tar vare på pasientene, sier Mellvin Steinsvoll i Folkeaksjonen Ett sjukehus.

Mellvin Steinsvoll

Pressetalsmann i Folkeaksjonen Ett sjukehus, Mellvin Steinsvoll vil ha fokus på innhold og ikke lokalisering.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Steinsvoll hilser velkommen den nye debatten om ett felles sjukehus, etter at Adresseavisen hadde lekkasjer om at bygging av Nye Molde sjukehus kan bli stoppa.

Men den tidligere LO-sekretæren i fylket vil ha fokus på innhold i sjukehuset og ikke lokalisering.

- Vi i folkeaksjonen er ikke så veldig forbausa over at debatten kommer nå siden de er i gang med en reform – samhandlingsreformen.

Men år vi skal bygge et sjukehus for Nordmøre og Romsdal 50 år fram i tid, da må vi se framover og ikke på den dagen vi lever i dag, sier Steinsvoll.

Lokaliseringstriden

Debatten om lokalisering av ett felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal har fått ny aktualitet. Tidligere overlege i Kristiansund og Frp-politiker Steinar Berge peker i Tidens Krav i dag på Krifastområdet og Storbakken i Frei som alternativ.

Hjelset er også trekt fram igjen av flere, og næringslivstopper var for ikke lenge siden på banen med Fursetfjellet.

Men folkeaksjonen Ett Sjukehus vil heller ikkje nå peke ut stedet for ett felles sjukehus, sier Mellvin Steinsvoll.

- Vi i folkeaksjonen Ett sjukehus har hele tida hatt den linja at vi ikke har lagt oss bort i plassering av sjukehuset.

- Tjene pasientene

Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus slik det er tenkt plassert på Eikrem i Molde. Illustrasjon: Team Molde arkitekter

Foto: Illustrasjon: Team Molde arkitekter

- Det som har vært vårt fremste mål er å få ett sjukehus, som er så godt og sterkt at det tjener pasientene. Hvis vi ikke får et sjukehus som kan ta vare på pasientene, så er det ikke så nøye for oss om det i det hele tatt blir noe sjukehus mellom Trondheim og Ålesund.

Mellvin Steinsvoll sier dette ikke behøver stoppe framdrifta av Nye Molde sjukehus.
- Det gode planleggingsarbeidet som er gjort kan brukes uansett hvor dette måtte bli plassert, og lokalisering skal ikke vi legge oss bort i.
Nå må det snart skje at det er innholdet i sjukehuset som må bestemmes - så får vi bygge sjukehuset, sier Steinsvoll.