Hopp til innhold

Tviler på at barna får det bedre med ny mobbelov

Norske barnehager har fått ny mobbelov. Mer papirarbeid og mindre tid til barna, frykter Utdanningsforbundet.

Silje Sandvik, pedagogisk leder i St. Sunniva barnehage i Molde.

Silje Sandvik, pedagogisk leder i St. Sunniva barnehage i Molde, tror ikke den nye loven vil gjøre slutt på mobbing og utestenging i barnehagen.

Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

– Vi bruker masse ressurser på nulltoleranse for mobbing, men kanskje vil vi aldri få bukt med det. Jeg mener det er like viktig å jobbe med det psykososiale miljøet og å gjøre barna robuste, sier Silje Sandvik. Hun er pedagogisk leder i St. Sunniva barnehage i Molde.

Rundt ti prosent av norske barn opplever mobbing i barnehagen, for eksempel ved at de blir holdt utenfor lek over tid, ifølge regjeringen. Derfor trådte en egen mobbelov for barnehager i kraft ved årsskiftet. Nå har barnehager plikt til å kartlegge og dokumentere dersom foreldre eller ansatte tror et barn blir mobbet.

Frykter mindre tid til barna

– Det beste for barna er at vi voksne er tett på, får med oss det som foregår og kan være brobyggere, i stedet for å sitte på et kontor og dokumentere, sier Sandvik.

Hun understreker at hun ikke er negativ til loven, men at hun mener det viktigste er at barnehageansatte har nok tid til barna. Utdanningsforbundet er enige.

– Vi er skeptiske til om barna vil få det bedre med en slik lov. Norge mangler 4000 barnehagelærere for å oppfylle bemanningsnormen. Vi er glade for at barna får lovfestet rett til et godt miljø, men det trengs pedagoger som er utdannet til å vurdere situasjonene riktig og ta seg av barna som trenger ekstra oppfølging, sier Gerd Botn Brattli, fylkesleder i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

Grunde Kreken Almeland

Statssekretær Grunde Kreken Almeland sier den nye loven ikke vil gi mye ekstra papirarbeid.

Foto: Anders Fehn / NRK

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet mener det ikke vil bli mer papirarbeid med den nye loven.

– Med unntak av kravet til en skriftlig aktivitetsplan, har vi ikke innført nye krav til dokumentasjon.

SAMLINGSTUND: Kirkens Bymisjon sin opne barnehage i Bergen sentrum. F.v: Styrar Åse Christiansen, miljøarbeidar Yeoyoung Son, Elisbeth Ulset med barna Shyaka, Isaro og Isimbi, Daniel Reig Diaz med sonen Torbjørn og Hürrem Öz Igland med Mhirihma.

Ett av ti barn mobbes eller opplever utenforskap i barnehagen, og regjeringen håper en ny mobbelov vil bedre situasjonen. Bildet fra denne barnehagen i Bergen er tatt ved en annen anledning.

Foto: Suzanne Sagebø / NRK

Ønsker bedre bemanning

Stortingen har vedtatt normer for bemanning og pedagogtetthet i norske barnehager. I 2018 var det kun 40 prosent av norske barnehager som oppfylte begge normene. Tolv prosent oppfylte ingen av dem, ifølge Utdanningsforbundet.

Gerd Botn Brattli

Gerd Botn Brattli mener korteste vei til mindre mobbing er bedre bemanning.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Særlig nå i koronatida sliter vi med bemanning. Det er viktig at barnehagene får midler til å oppfylle normene, slik at barna får en best mulig hverdag, sier Botn Brattli.

Hun mener økt bemanning er det viktigste tiltaket mot mobbing og uteforskap.

– Vi mener dagens normkrav er gode nok til at den nye loven kan følges opp på en god måte. Gjennom Granavolden-plattformen har regjeringen dessuten vært tydelig på at vi over tid skal øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent, svarer statssekretær Almeland.

Sandvik i Molde forteller at hun som pedagogisk leder har tid som skal brukes til pedagogisk for- og etterarbeid. Hun er spent på om dokumentasjonskravet vil spise av den tida.

– Det pedagogiske arbeidet er forebyggende. Dette kan føre til at det blir mer reparering og mindre forebygging, sier hun.