Hopp til innhold

Nesten 33.000 fikk kreft i 2016

I fjor ble det registrert nesten 18.000 nye krefttilfeller blant menn og drøyt 15.000 blant kvinner i Norge. Det viser de siste tallene fra Kreftregisteret. Det har vært en økning i antall krefttilfeller og årsaken til økningen er at risikoen for å få kreft øker med alder, og befolkningen i Norge lever stadig lenger. I tillegg øker populasjonen, noe som igjen medfører større antall diagnoser.