Misbrukt i svindelforsøk

Molde kommune har de siste dagene fått flere henvendelser fra innbyggere som har blitt oppringt fra noen som utgir seg for å være fra et Windows-selskap. Disse ser ut til å ringe fra telefonnumre som er registrert på Molde kommune. Dette gjelder en nummerserie som starter på 916 52 7XX. Molde kommune ser meget alvorlig på svindelforsøkene, og har anmeldt saken til politiet. Kommunen råder alle som blir ringt opp om ikke å svare.