NRK Meny
Normal

Legen henviste til abort - jenta var ikke gravid

Legen henviste den unge jenta til abort på sjukehuset. Da hun ble innlagt, viste det seg at hun aldri hadde vært gravid.

Ultralyd

Illustrasjonsbilde. Legen tok ultralyd av jenta, og fastslo at ho var gravid i 12. uke. På sykehuset viste undersøkelser at jenta aldri hadde vært gravid.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

En lege i en kommune i Møre og Romsdal får nå kraftig refs fra Helsetilsynet. Legen har hatt tre alvorlige tilsynssaker mot seg samtidig. Helsetilsynet har bestemt at han får fortsette som lege, men med store begrensninger i hva han får gjøre alene.

Sakene som legen er etterforsket for, er fra 2013 og 2014. Den mest alvorlige er en sak knyttet til en ung jente som legen mente var gravid.

Ung jente var ikke gravid

Den unge jenta ble undersøkt med ultralyd, og legen fastslo graviditet i 12 svangerskapsuke. Jenta ble deretter henvist til abort ved det lokale sjukehuset.

På sjukehuset viste det seg at jenta ikke var gravid, og heller aldri hadde vært gravid.

Legen unnlot å følge de vanlige prosedyrene for å fastslå graviditet. Han stolte på ultralydundersøkelsen, og på uttalelser fra jenta selv. I sin forklaring til Helsetilsynet klaget han også på stort arbeidspress, står det i rapporten.

Helsetilsynet mener at legen ved en enkel urinprøve og gynekologisk undersøkelse lett kunne fastslått at jenta ikke var gravid.

–Uvanlig feil å gjøre

Cato Innerdal

Cato Innerdal er assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Det hører til sjeldenhetene at vi har slike saker. Men denne saken, og de to andre sakene vi gransket, viser at legen har sviktet på sentrale og grunnleggende områder som vi forventer at en fastlege skal beherske, sier assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal.

I tillegg får legen kritikk for forsinket diagnostikk i samband med kreftsykdom. Han henviste pasienten til feil plass, noe som forsinket en alvorlig diagnose.

I den siste saken som Helsetilsynet har gransket, får legen refs for ikke å ha gitt forsvarlig behandling til en pasient som stod på blodfortynnende medisiner. Ifølge Helsetilsynet unnlot legen å reagere på doseringen når behandlingen hadde liten effekt på pasienten.

Må oppfylle ni krav

Statens helsetilsyn

Statens Helsetilsyn har bestemt at legen får fortsette å arbeide under streng kontroll.

Foto: Thomassen, Christian / SCANPIX

Helsetilsynet har bestemt at legen skal få lov å fortsette som lege. Men de stiller ni krav som må oppfylles.

Blant annet må han gå til faglig veiledning hver måned i ett år fremover. Veiledningen er et av flere punkt for å øke kompetansen til legen. Han er også underlagt et strengt kontroll og rapporteringsregime til helsemyndighetene, og får ikke lov til å skifte jobb, uten å varsle Helsetilsynet.

– Vi skal påse at kravene blir overholdt. Alt skal rapporteres inn til Helsetilsynet. Det sier helse- og sosialsjefen i den aktuelle kommunen.

– Det er veldig beklagelig at dette har oppstått. Kommunen har hatt god kommunikasjon med fylkesmannen i denne saken hele tiden. Vi er opptatt av at de pålegg som blir gitt, blir fulgt opp av legen. Vi har hatt møte med legen om dette, og vi følger opp tett, sier helse- og sosialsjefen.

Klaget på legens kvinnesyn

Legen er utdannet i et asiatisk land. Han fikk sin norske autorisasjon i 2009.

Legen har to ganger tidligere fått advarsel fra Helsetilsynet. I tillegg har flere pasienter klaget på legen uten at det har blitt tilsynssak.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt fem til ti henvendelser siste halve året på denne legen. Det går blant annet på at noen har reagert på legens kvinnesyn. Dette er også tema i oppfølgingen som legen skal ha, sier Innerdal.

– I denne saken har det vært svikt på flere områder, og det gjelder både det å innhente sykehistorie, bruk av medisinsk teknisk utstyr som ultralyd og en forsvarlig oppfylling av tilstander som fastleger håndterer selv.