Landstrøm løser nabokonflikt ved rigger i opplag

Nå blir det slutt på bråk fra rigger som ligger i opplag ved Averøya på Nordmøre. Det ENOVA-støttede anlegget innebærer en kraftig reduksjon av utslippene av klimagasser.

Averøy Industripark

Det ble stille og fredelig i nabolaget, etter at riggen Transocean Barents ble tilkoblet landstrøm fredag. I tillegg innebar tilkoblingen en kraftig reduksjon i utslippet av klimagasser

Dette første ENOVA-støttede landstrømanlegget ble åpnet til korsang fra det lokale koret «Tara-karran» og høytidelig igangsettelse til hurrarop og applaus fra de frammøtte. Totalt gir anlegget en utgangseffekt på 9MW, soe som muliggjør å koble strøm fra land til flere skip og plattformer samtidig.

Bråk og utslipp

Det er bråket fra dieselaggregatet på oljerigger i opplag som har utløst byggingen av anlegget på Averøy. I dag ble riggen Transocean Barents koblet til landstrømanlegget. Denne riggen har et dieselaggregat som bruker 20.000 liter diesel i døgnet. Med kabel mellom anlegget på land og riggen blir dieselforbruket lik null.

Dessuten har støy fra dieselaggregatet skapt en omfattende konflikt mellom naboer og de som har riggene i opplag. Med landstrømmen på plass er det blitt bortimot total stillhet i området.

– Det har vært svært viktig for oss å få til dette. Og støtten fra ENOVA på 7,8 millioner kroner satte dette virkelig i gang. Den sørget også for at vi fikk anlegget på Averøya raskt på plass, sier Frank I Ellingsen, daglig leder i Averøy Industripark.

Daniel Milford Flathagen og Frank Ellingsen

Daniel Milford Flathagen i ENOCA og Frank Ellingsen i Averøy Industripark.

Foto: Heine Schjølberg

– Blir kvitt unødvendige utslipp

Averøy Industripark ligger like ved basebyen Kristiansund, og spiller en viktig rolle i olje- og gass-klyngen i Midt-Norge. Siden starten i 2013 har industriparken bevisst satset mot riggmarkedet.

Med lage oljepriser og synkende aktivitet i Norskehavet, har antall rigger i opplag gått opp ved anlegget. Disse riggene har behov for strøm, og har store dieselaggregat ombord. Disse lager både støy og forurensende utslipp.

– Landstrøm er viktig inn mot lavutslippssamfunnet. 7 prosent av utslippene fra skip kommer mens skipene ligger i ro ved kai. Dette er unødvendige utslipp som vi må bli kvitt på sikt. Her har vi kjempestore utslippskutt fra dag en, sier Daniel Milford Flathagen, kommunikasjonsrådgiver i ENOVA.

Landstrøm kan vise seg ikke bare å ha positive miljøeffekter. Økonomien i det hele kan også gjøre landstrøm attraktivt for riggselskapene.

– Gunstig regnestykke

– I tillegg til reduksjon av utslipp og mindre støy for nærområdet, kan landstrøm i en del tilfeller også gi et gunstig regnestykke, sier teknisk sjef i Transocean, John Einar Jørgenvåg.

Landstrømanlegget ligger i lokaler som tidligere tilhørte den nå nedlagte pelletsfabrikken Biowood. Den Hafslund-eide bedriften investerte store beløp i fremføring av en 22 KW høyspentlinje til området. Dette har vært medvirkende til at det var mulig å etablere et landstrømanlegg i dette området.

Ved Averøy Industripark er det nå plass til to rigger ved kai samtidig som begge kan kobles til landstrøm. I tillegg ser man nå på muligheten til å føre frem landstrøm til rigger som ligger i fjorden utenfor.