Hopp til innhold

Kan miste retten til å være politi

Førstebetjenten som er siktet for politivold i Ålesund risikerer 30 dagers fengsel og kan miste retten til å være politi. Både den tiltalte og andre ansatte fikk krass kritikk av aktor i retten.

23-åring får en voldelig behandling på Ålesund politikammer

23-åringen får en voldelig behandling på Ålesund politikammer. Hendelsene blir fanget opp av politiets overvåkningskamera.

Foto: Politiets overvåkningskamera

Klokken var halv fem om natten 3. juledag i fjor. En 23 år gammel mann var brakt til fyllearresten etter å ha forårsaket bråk ved en kiosk i Ålesund sentrum. Han var sterkt beruset og høyrøstet under pågripelsen.

Få minutter etter pågripelsen ble han tatt inn på arrestrommet ved Ålesund politistasjon. Her ble han møtt av tre politibetjenter. Blant dem var politiførstebetjenten i 50-årene som står tiltalt for politivold i Sunnmøre tingrett. I alt var det seks polititjenestemenn involvert. Alt som skjedde ble fanget av politiets eget overvåkningskamera.

Viser slag og halsgrep

Videoen som ble vist frem i tingretten viser en ruset og redd 23-åring. Han har håndjern på ryggen og er rolig. 23-åringen er så ruset at han har problemer med å stå på beina og sliter med å gjøre rede for seg. Videoen viser at den tiltalte politimannen slår mannen med knyttneven. Han tar halsgrep på han, og drar han inn på en celle. 23-åringen er tydelig redd og roper at han ikke har gjort noe.

Her kan du høre radiosaken:

Får pusteproblemer og panikk

Den tiltale politiførstebetjenten setter så kneet i ryggen på mannen og presser ansiktet ned mot en madrass. 23-åringen får pusteproblemer, og etter en stund griper politimannens kollegaer inn. Da slepper mannen i 50-årene grepet, og en hører tydelig at ungdommen har panikk.

– Uprovosert

Hendelsen fikk Spesialenheten for politisaker til å reise tiltale mot politiførstebetjenten.

Paal Henrick Berle

Aktor Paal Henrick Berle nølte ikke med å karakterisere hendelsen som politivold.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

I retten onsdag sa aktor Paal Henrick Berle at volden både var unødvendig og uprovosert. Han nølte ikke med å karakterisere hendelsen som politivold. Derfor ba han om at politimannen blir fengslet i 30 dager og fradømmes stillingen for alltid.

– Jeg mener at polititjenestemannen har gått langt over de grenser og fullmakter som han har. Han har anvendt makt overfor en arrestant på en måte som kvalifiserer til fengselsstraff og tap av sin stilling, sier Berle.

Mener det er for strengt

Erling Flisnes

Politiførstebetjentens forsvarer, Erling Flisnes, er uenig i aktors påstand.

Foto: Aina Rødal / NRK

Dette mener politiførstebetjentens forsvarer, Erling Flisnes, er en alt for streng reaksjon.

– Straffereaksjonen bør være vesentlig mildere enn det aktor gjorde gjeldende. En betinget straffereaksjon med en bot er passende, sier Flisnes.

Mener volden ikke er så grov som beskrevet i tiltalen

I retten argumenterte Flisnes for at politimannen var utsatt for et ekstremt stort press. Han hadde bedt om fritak for den skjebnesvangre vakta. Flisnes malte også et bilde av en politistasjon med overarbeidede politifolk som ikke fikk nødvendig oppfølging av sine ledere. Flisnes mener også at volden ikke er så grov som tiltalen beskriver.

Polititjenestemannen ble først suspendert da Spesialenheten for politisaker tok ut tiltalebeslutning.

– Tatt i betraktning at han har vært utestengt fra arbeidsplassen i månedsvis gjennom suspensjon og målt opp mot rettspraksis, er det som aktor har påstått vesentlig for strengt, sier Flisnes.

Vil legge mannens liv i grus

Politiførstebetjenten har innrømmet å ha utøvd vold.


Han meldte fra til sin egen leder dagen etter at han hadde vært involvert i en uheldig episode. Han har også ringt den fornærmede og bedt om unnskyldning. I retten sa også politimannen at han har skjønt alvoret i saken, og at han er lei for det som har skjedd.

Flisnes mener at en vil legge mannens liv i grus om han fradømmes jobben og fengselsstraff.

– Han har tunge dager, sier Flisnes.

Kritikk av ledelsen

I retten fikk også mannens nærmeste leder, politioverbetjent Norleif Jønland, kraftig kritikk av aktor. I dagens utgave av Sunnmørsposten går Jønland ut og sier at han ønsker den tiltalte velkommen tilbake på jobb. Aktor Berle mener at dette viser at politiet ikke har skjønt alvoret i saken.

– Jeg har på den ene siden forståelse for at hensynet til en kollega kan gjøre det vanskelig å ikke ønske vedkommende velkommen tilbake igjen. Jeg ville vel ønske at politiledelsen i sterkere grad enn det som har vært tilfelle har tatt avstand fra handlingen og til at slike personer ikke kan fortsette i polititjenesten, sier Berle.

Mener det ikke ble tatt alvorlig nok

Reidar Andresen

Bistandsadvokat Reidar Andresen mener at politiet ikke tok hendelsen alvorlig nok.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Berle får støtte av 23-åringens bistandsadvokat Reidar Andresen.

– Jeg mener at ledelsens muligens ikke har tatt inn over seg hva denne saken dreier seg om og heller ikke sett detaljene i det som skjedde, sier Andersen.

– Hva tenker din klient om politiet når han opplever denne støtten tiltalte har fått av i løpet av rettssaken?

– Slik jeg oppfatter det blir han usikker på hvor lojaliteten går, om det er saken dette dreier seg om eller andre forhold. Det er utrolig viktig at politiet rydder opp i egne rekker. Man er ikke tjent med at denne typen episoder skjer. Vi må for enhver pris unngå at folk tror at det kan komme til å skje i fremtiden, sier Andresen.

Uenig i kritikken

Forsvarer Flisnes hadde helt annen oppfatning av støtten som politiførstebetjenten har fått fra sin leder og fra flere kollegaer i løpet av rettssaken.

– Dette stiller jeg meg helt uforstående til. Politiledelsen har fra første stund tatt denne saken høyst alvorlig og vært ansvarsfulle i alle sammenhenger. Jeg har ingenting å utsette på politiledelsen i denne sammenhengen, sier Flisnes.

Dommen er ventet 1. september.