Hopp til innhold

– Skal forsøke å skade naturen minst mulig

Forsvaret har jobbet i tre år for å hindre at tanks, artilleri og annet tungt utstyr og kjøretøy skal gjøre ubotelig skade på natur og miljø under den store NATO-øvelsen Trident Juncture som starter om få dager.

Stridsvogner setter spor i naturen

Stridsvogner setter spor etter seg i naturen og får klare miljørestriksjoner under Trident Juncture

Foto: Vetle Hallas, Mats Grimsæth/Forsvaret

Snart skal 40.000 NATO-soldater med tungt utstyr øve over store deler av Norge. Forsvaret frykter at stridsvogner og andre kjøretøy skal sette stygge spor som kan bli værende i naturen i årevis. Også vegnettet kan få omfattende skader av tunge militære kjøretøy.

Major Marianne Bø med øvingskartet med miljørestriksjoner

Major Marianne Bø viser italienske offiserer på leiren på Lesja øvingskartet som setter klare miljørestriksjoner. Kartene er detaljerte og viser hvordan soldatene skal opptre i de forskjellige områdene. Det er også laget en miljøvernfolder som skal lages på alle aktuelle språk og trykkes opp 1,6 million eksemplar.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Møter lokalbefolkning

For å redusere faren for skader gjennomfører Forsvaret nå omfattende tiltak for å hindre skader. Dette skjer i tett samarbeid med grunneiere, bondeorganisasjoner og andre. Slike møter har Forsvaret og bondelag hatt en rekke av i de aktuelle områdene for øvelsen i Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Forsvaret gjør nok det de kan for å hindre skader, sier bondelagsleder i Møre og Romsdal, Oddvar Mikkelsen, men likevel i sånne store øvelser er det ikke til å unngå skader, sier Mikkelsen.

Bondelagsleder i Møre og Romsdal, Oddvar Mikkelsen

Bondelagsleder i Møre og Romsdal, Oddvar Mikkelsen, sier samarbeidet med Forsvaret har vært god i forkant av Trident Juncture, men skader må vi regne med.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Bondelagslederen husker store militærøvelser som Teamwork 80 i 1980 og Strong Resolve i 1995 i sin egen hjemkommune Surnadal. Da ble det mange skader på landbruksjord og natur som krevde mye arbeid for å utbedre og mange grunneiere fikk erstatninger.

Under den store militærøvelsen Cold Respons i februar mars i 2016 i Trøndelag ble det i alt innmeldt 377 skader. Litt under halvparten førte til utbetaling av erstatning på til sammen 8,46 millioner kroner. Vel 3 millioner av dette var veiskader.

Alt skal meldes

– Enten det er skade eller ei, så ønsker Forsvaret nå under Trident Juncture at grunneiere og bønder som får besøk av stridsvogner eller andre tyngre militære kjøretøy melder fra. Det sier major Marianne Bø som er leder av Skade- og miljøverngruppen under Trident Juncture.

Skulle en grunneier kreve mer i erstatning enn hva Forsvarets skadeoffiser mener er riktig, så kan saken bli løst gjennom Fylkesmennenes lokale skjønnsnemnder. Siden Trident Juncture er en NATO-øvelse skal ikke erstatningene betales av Norge alene. Grovt sett skal nasjonen som skader betale 75 % og Norge de resterende 25 %.

– Dyr får panikk

For å hindre skader under NATO-øvelsen har det vært stort fokus på skadeforebyggende tiltak.

– Av erfaring ser vi at skadeforebygging gir god effekt, sier major Marianne Bø. Et av tiltakene har vært at alle de større avdelingene under øvelsen har fått dedikert en norsk miljøvernoffiser som har fulgt planlegginga siden høsten 2016. Sammen med HV-kjentmann, representanter fra Statens vegvesen og ingeniøroffiserer har de gitt råd og informasjon og fulgt de utenlandske avdelingene på rekognoseringer.

Mye av skadene er ofte vanskelige å dokumentere. Et av problemene er når støy fører til at dyr får panikk for eksempel av flystøy.

– Vi dreper dessverre en del høns, sier Marianne Bø, ved at vi bråker for mye nær dem. Alle hønsehus og fjøs skal derfor være markert på kartet som støysensitive og NATO-styrkene skal prøve å unngå å bråke for mye der.

Storfe og miltære kjøretøy må dele plass

Storfe og militære kjøretøy må dele på plassen under Trident Juncture

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Smittefare

Forsvaret har også laget en plan for hvordan smitte fra soldater og utstyr skal håndteres. Folk og utstyr skal desinfiseres. Dette gjelder ikke bare sykdommer som kan ramme mennesker, men også parasitter som gyrodactylus-salaris i vassdraga og planter som kan spre seg med sykdommer.

Italienerne lager leir på Lesja til Trident Juncture

På Lesja er italienerne alt i gang med å sette opp leiren til Trident Juncture.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL