Høy vannstand

Like etter klokken 21:10 fredag melder meteorologisk institutt at det lørdag ventes høy vannstand lørdag ettermiddag estimert til 60-75 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Det er også ventet vanskelige kjøreforhold i fjellet på grunn av sterk vind og snø på lørdag.