Hopp til innhold

Hjelpeverge tappet konto

Tingretten i Romsdal har dømt en mann for å ha underslått midler fra en han var hjelpeverge for i 25 år.

Tiltale romsdal tingrett

Hjelpevergen hadde tilgang til noen av fornærmedes bankkontoer og overførte penger til egen konto ved seks anledninger.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Mannen fra Molde tilsto å ha tappet fornærmedes konto ved seks anledninger i tidsrommet januar 2014 - juni 2015. Den samlede verdien for underslaget er 55.000 kroner og skal ha gått med til eget forbruk.

Grovt misbruk

Retten mener mannen har grovt misbrukt sin stilling, særlig i forbindelse med den tillit som følger med stillingen.

Romsdal tingrett

Rettsmøtet ble holdt i Romsdal tingrett.

Foto: Roar Jonny Strom

Normalt vil slikt underslag straffes med 45 dagers ubetinget fengsel. Fordi det har tatt lang tid før saken kom opp, slipper han med betinget fengsel i 30 dager og en prøvetid på to år. I tillegg må den dømte betale ei bot på 10 000 kroner. Dersom boten ikke betales, forlenges fengselsstraffen med 20 dager.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen og beklaget sterkt det som har skjedd. Pengene er tilbakebetalt den fornærmede.