Frykter for framtiden

Lederen i oppvekststyret i Rauma, Per Arne Skomsø, frykter for framtiden til Innfjorden skole etter at styret i går gjorde om vedtaket i en sak om fritt skolevalg.

Foreldrene til en elev ved Innfjorden skole ba om å få flytte gutten til Åndalsnes barneskole, fordi de mente tilbudet i Innfjorden var for dårlig, men fikk avslag.

Foreldrene anket saka ,og nå får gutten likevel skifte skole.

Foreldrene har kjempet lenge for å få lov til å flytte sønnen sin til en annen skole. De mener tilbudet i Åndalsnes er langt bedre enn det han i dag får på skolen i Innfjorden, men oppvekststyret avslo søknaden for 1 måned siden. I går behandlet de anken, og da hadde altså flertallet i oppveksstyret snudd.

Lederen i Oppvekstutvalget ,Per Arne Skomsø, er betenkt over situasjonen. Han mener dette ikke bare dreier seg om den 8 år gamle skoleeleven, men om framtida til Innfjorden skole. Han er redd for at dette kan føre til at enda flere nå vil flytte.

Mor til åtteåringen, Tone Stenerud, mener denne uttalelsen inndirekte gir dem ansvaret for at Innfjorden skole er truet. Det mener hun er belastende. Hun sier de tenkte på konsekvensene for skolen, men at de må tenke på sønnen sitt beste.