Fremmer bare ett alternativ

Det er kun ett forslag til teaterjazzhus som politikerne i formannskapet i Molde får på bordet over påske, sier rådmannen.

Molderådmann Arne Sverre Dahl

Rådmann Arne Sverre Dahl sier han bare kjenner et forslag til teaterjazzhus.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Ikkje noe tyder på at det blir fremmet noe alternativt forslag til teaterjazzhus på Gørvellplassen i Molde.

Alternativet om et teaterjazzhus i sjøkanten øst for stadion, med bidrag frå Kjell Inge Røkke, er fortsatt bare rykter som ingen vil fremme som forslag.

Rådmannen har bare lagt fram en sak som den politiske behandlinga har starta på, sier rådmann Arne Sverre Dahl. Den har vært gjennom plan- og utviklingsstyret og formannskapet utsatte den til behandling nå i møte tirsdag 14.april, så det er bare en sak som blir lagt fram, sier Dahl.

Dermed får politikerne i denne omgang bare dette alternativet å forholde seg til og ikke noe Røkkebygg ved Røkkeløkka.
Det er etter alt å dømme flertall i formannskapet for forslaget om et Teaterjazzhus med bibliotek på Gørvellplassen.

Foreløbig ikke alternativ teaterjazzhustomt.

Mange rykter men ingen konkrete forslag til politisk behandling om teaterjazzhus her i sjøkanten øst for Aker stadion.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Varordfører Torild Hovdenak fra Høyre sier de går for forslaget fra rådmannen om bygg på Gørvellplassen. Arbeiderpartiets Frank Ove Sæther sier de også støtter dette, med bred støtte etter et medlemsmøte.

Kristelig folkepartis Jan-Egil Korseberg sier de vil støtte forslaget, hvis ikke Høyre tar omkamp på et gammelt kommunestyrevedtak fra Sekken som åpner for å øke kommunens inntekter.

Senterpartiets Gerda Tolaas sier de er positiv til tomta på Gørvelplassen, men sier nei til bibliotek i bygget med dagens kommuneøkonomi.

SP vil foreslå utsettelse i møtet tirsdag, sier Tolaas.

SV har vært åpen for kompromisser, hvis det komme friske penger inn.

Fremskrittspartiet har vært delt i spørsmålet, mens Venstres Frøydis Austigard sier de går forslaget om teaterjazzhus på Gørvelplassen.

Selv om det skulle bli flertall i formannskapet tirsdag om å gå for et teaterjazzhus på Gørvelplassen med bibliotek, så er det ikke gitt at det blir flertall i kommnestyret da flere av partiene er delt i spørsmålet.