Forhandler om ny intensjonsavtale

Haram, Sandøy, Skodje og Ålesund er i dag i forhandlinger om en ny intensjonsavtale for å danne en ny kommune Ålesund. Der ble det også gjort endringer i den opprinnelige intensjonsavtalen som ble underskrevet av 10 kommuner i mars. Der ble det blant annet lagt vekt på å prioritere samferdselsprosjekt som styrker bo- og arbeidsmarkedet, bygge ut kollektivtilbudet til flyplassen og en større satsing på havrommet.