Hopp til innhold

Foreslår at CO2-avgifta går til fond

For å få fart på det grøne skiftet i den maritime næringa, vil reiar Stig Remøy at CO2-avgifta skal gå til eit fond. Ideen går ut på at medlemmane av fondet kan søke midlar til å utvikle teknologi som gir lågare utslepp. Han får støtte frå NHO, som saman med mange organisasjonar har foreslått eit slikt CO2-fond før. Remøy meiner eit slikt fond kan gjere Norge leiande i eksport av grøn skipsfartsteknologi.

Stig Remøy.
Foto: Arne Flatin / NRK