Foreslår å legge ned tre skoler

Rådmann i Aure kommune, Håvard Sagli, foreslår i sin økonomiplan for 2018-2021 å legge ned Leira, Straumsvik og Nordlandet skole. Det melder Tidens Krav. 34 elever på Leira er foreslått flyttet til Sør-Tustna skole, mens til sammen 54 elever blir flyttet fra Straumsvik og Nordlandet til Aure barne- og ungdomsskole i Aure sentrum. I budsjettforslaget ligger det også inne kutt på til sammen ti årsverk i skolen.