Flest voldssaker i konfliktrådene

Konfliktrådet på Sunnmøre registrerte 24 flere saker i 2017 enn året før, mens det på Nordmøre og i Romsdal har vært en nedgang på 5 saker. Voldssaker utgjør den største sakskategorien i begge konfliktrådene. En stor del av voldssakene omhandlet vold i nære relasjoner. Det har også vært en økning i saker med seksualkriminalitet og krenkelser.